Hur loggar jag in i OmaYTK-tjänsten?

Från och med 27.6.2018 används identifieringen suomi.fi för att logga in i OmaYTK. Det här betyder att man inte längre därifrån framöver kan logga in med medlemsnumret och lösenord.
 
Om du har problem med identifieringen, så tag kontakt med den som svarar för identifieringssättet, till exempel din egen bank eller operatören.

Inloggninssätten

 • Nätbankskoderna: Nätbankskoden är ditt identitetsbevis i nätet. Du får personliga nätbankskoder från din egen bank, bara du har en finsk personbeteckning. Kom ihåg att om du har ett gemensamt konto med din make, så är nätbankskoderna endast i den ena kontoinnehavarens namn.

  När du har dina nätbankskoder, välj din egen bank som identifieringssätt i inloggningsrutan  och gör enligt anvisningarna.
 • Mobilcertifikatet: Mobilcertifikatet är en tjänst som tillhandahålls av de finländska mobiltelefonoperatörerna. Mobilcertifikatet är en elektronisk identitet som finns i sim-kortet.

  Mobilidentifieringen fungerar hos alla mobiltelefoner. För att ta i bruk ett mobilcertifikat krävs en första identifiering, som antingen görs i nätet med nätbankskoderna eller hos operatörens butik med ett officiellt personkort (inte körkort). Mer information om hur man skaffar sig  och aktiverar  ett mobilcertifikat hittar du på mobiltelefonoperatörernas egna webbplatser.

  Mobilidentifieringen är en avgiftsbelagd extratjänst för användarna. När du identifierar dig med mobiltelefonen debiterar mobiltelefonoperatören dig för identifieringen enligt sin egen prislista.

  Om du har ett mobilcertifikat, kan du i inloggningsrutan välja mobilcertifikatet som identifieringssätt, varvid tjänsten frågar dig om telefonnumret och gör det möjligt med en kod för störningsspärr. Följ tjänstens anvisningar.
 • Certifikatkort: Med certifikatkort avses
  ett personkort som beviljats av polisen,
  ett organisationskort som beviljats av Befolkningsregistercentralen (s.k. tjänstekort) eller
  ett yrkeskort för social- och hälsovården (vårdyrkeskort) som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

  ​​​​​​​När du använder certifikatkortet för identifiering, behöver du , förutom kortet, en kortläsare och ett kortläsarprogram. Kortläsarprogrammet ingår i certifikatkortets pris, och det kan avgiftsfritt laddas ner från Befolkningsregistercentralens FINelD -webbsidor.

Varför suomi.fi?

 • Vi vill garantera för dig ett säkert och pålitligt sätt att sköta dina penningärenden. Genom att använda identifieringen Suomi.fi minskar risken för att missbruka användarkoderna betydligt.
 • Via identifieringen Suomi.fi kan du logga in i OmaYTK med alla bankers nätbankskoder.
 • Suomi.fi är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens kommunikationstjänster, vilken upprätthålls av Befolkningsregistercentralen, och med dess hjälp kan du behändigt röra dig från den ena tjänsten till den andra utan en särskild inloggning. Du kan till exempel fylla i ansökan om dagpenning i OmaYTK och samtidigt beställa ett nytt skattekort åt dig på Skatteförvaltningens webbplats utan en särskild inloggning i de olika tjänsterna.
 • Läs mera om tjänsten Suomi.fi  

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.