Hur loggar jag in i OmaYTK-tjänsten?

Från och med 27.6.2018 används suomi.fi-identifiering vid inloggning till OmaYTK. Tjänsten är alltså inte tillgänglig med medlemsnummer och lösenord.
​​​​​​​
Om du har problem med identifieringen, kontakta instansen som ansvarar för identifieringssättet, till exempel din egen bank eller operatör.

Inloggningssätt

 • Nätbankskoder: Nätbankskoden är ditt identitetsbevis på nätet. Du får personliga nätbankskoder från din bank om du har en finländsk personbeteckning. Tänk på att om du delar ett konto med din make eller maka, är nätbankskoderna endast under den ena kontoinnehavarens namn.

  När du har nätbankskoder, välj din egen bank som identifieringssätt i inloggningsrutan och följ anvisningarna.
 • Mobilcertifikat: Ett mobilcertifikat är en tjänst som tillhandahålls av de finländska mobiltelefonoperatörerna. Ett mobilcertifikat är en elektronisk identitet på mobiltelefonens sim-kort.

  Mobilidentifiering fungerar med alla mobiltelefoner. För att ta i bruk ett mobilcertifikat krävs en första identifiering som antingen görs på nätet med nätbankskoderna eller i operatörens butik med ett officiellt personkort (inte körkort). Mer information om hur man skaffar sig och aktiverar ett mobilcertifikat finns på mobiltelefonoperatörernas egna webbplatser.

  Mobilidentifieringen är en avgiftsbelagd extratjänst för användarna. När du identifierar dig med mobiltelefonen debiterar mobiltelefonoperatören dig för identifieringen enligt sin egen prislista.

  Om du har ett mobilcertifikat kan du välja mobilcertifikat som identifieringssätt i inloggningsrutan, varvid tjänsten ber dig om ett telefonnummer och en eventuell kod för störningsspärr. Följ anvisningarna för tjänsten.
 • Certifikatkort: Med certifikatkort avses ett personkort som beviljats av polisen, ett organisationskort som beviljats av Befolkningsregistercentralen (s.k. tjänstekort) eller ett yrkeskort för social- och hälsovården (vårdyrkeskort) som beviljats av Befolkningsregistercentralen.

  ​​​​​​​​​​​​​​När du vill använda ett certifikatkort för identifiering behöver du en kortläsare och ett kortläsarprogram utöver kortet. Kortläsarprogrammet ingår i certifikatkortets pris, och det kan avgiftsfritt laddas ner från Befolkningsregistercentralens FINelD -webbsidor.

Varför suomi.fi?

 • Vi vill garantera dig ett säkert och pålitligt sätt att sköta dina ekonomiska ärenden. Genom att använda Suomi.fi-identifiering minskar risken för missbruk av användarkoderna avsevärt.
 • Via Suomi.fi-identifieringen kan du logga in i OmaYTK med alla bankers nätbankskoder.
 • Suomi.fi är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens ärendetjänster som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen, och med den kan du behändigt röra dig från en tjänst till en annan utan separat inloggning. Du kan till exempel fylla i ansökan om dagpenning i OmaYTK och samtidigt beställa ett nytt skattekort på Skatteförvaltningens webbplats utan en särskild inloggning i olika tjänster.

Läs mer om tjänsten Suomi.fi

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.