Hur loggar jag in i OmaYTK-tjänsten?

​​​​​​​Suomi.fi-identifiering använts vid inloggning till OmaYTK sedan 27.6.2018. Tjänsten är alltså inte tillgänglig med medlemsnummer och lösenord.
 
Om du har problem med att identifiera dig, kontakta den instans som ansvarar för din identifiering, till exempel din egen bank eller operatör

Inloggningssätt

 • Nätbankskoder: Nätbankskoderna är ditt identitetsbevis på nätet. Du får personliga nätbankskoder från din bank om du har en finsk personbeteckning. Tänk på att om du har ett gemensamt konto med din make/maka, är nätbankskoderna endast kopplade till den ena kontoinnehavaren.

  När du har nätbankskoder, välj din egen bank som identifieringssätt i inloggningsrutan och följ anvisningarna.
 • Mobilcertifikat (mobil ID): Mobilcertifikatet är en tjänst som tillhandahålls av mobiltelefonoperatörerna i Finland. Mobilcertifikatet är en digital identitet på mobiltelefonens sim-kort.

  Mobilidentifiering fungerar med alla mobiltelefoner. För att aktivera mobilcertifikatet måste du först identifiera dig antingen på nätet med nätbankskoder eller i operatörens butik med ett officiellt personkort (inte körkort). Mer information om hur man skaffar och aktiverar ett mobilcertifikat finns på mobiltelefonoperatörernas egna webbplatser.

  Mobilidentifieringen är en avgiftsbelagd tilläggstjänst. När du identifierar dig med mobiltelefonen tar mobiltelefonoperatören ut en avgift för din identifiering enligt sin egen prislista.

  Om du har ett mobilcertifikat kan du välja mobilcertifikat som identifieringssätt i inloggningsrutan, varvid tjänsten ber dig om ett telefonnummer och en eventuell kod för störningsspärr. Följ tjänstens anvisningar.
 • Certifikatkort: Ett certifikatkort är ett personkort som beviljas av polisen,
  ett organisationskort som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller ett yrkeskort för social- och hälsovården som beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​När du vill identifiera dig med ett certifikatkort behöver du förutom kortet en kortläsare och ett kortläsarprogram. Kortläsarprogrammet ingår i certifikatkortets pris, och det kan laddas ner avgiftsfritt från FINelD på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Varför suomi.fi?

 • Vi vill garantera att du kan sköta dina ekonomiska ärenden på ett säkert och pålitligt sätt. När du identifierar dig via Suomi.fi minskar risken för att ditt användar-id missbrukas.
 • Du kan logga in på OmaYTK med alla bankers nätbankskoder om du loggar in via Suomi.fi.
 • Suomi.fi är en gemensam identifieringstjänst för den offentliga förvaltningens ärendetjänster som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När du är inloggad kan enkelt röra dig mellan olika tjänster utan ny inloggning. Du kan till exempel fylla i ansökan om dagpenning i OmaYTK och samtidigt beställa ett nytt skattekort på Skatteförvaltningens webbplats utan att logga in separat på respektive tjänst.

Läs mer om tjänsten Suomi.fi

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!