Omställningsskydd

Omställningsskyddet är avsett för att främja sysselsättningen för personer som har fyllt 55 år. Omställningsskyddet består av en omställningspenning och utbildning inom omställningsskyddet. Arbetskraftsmyndigheten ger allmän rådgivning om omställningsskyddet och vi ger rådgivning om hur man söker omställningspenning.

Omställningsskydd

 • Det är arbetslöshetskassan eller FPA som betalar omställningspenningen. TE-byrån upphandlar och ordnar utbildningen inom omställningsskyddet. 
 • Ansökan om omställningspenning lämnas in hos den arbetslöshetskassa där du var medlem på uppsägningsdagen. Sök omställningspenning hos FPA, om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa.
 • Omställningspenningen motsvarar i medeltal en månadslön. Däremot motsvarar utbildningen inom omställningsskyddet högst två månadslöner.​​​​​​

Villkor för omställningspenning

De gemensamma villkoren för omställningspenning och utbildning inom omställningsskyddet:

 • Ditt anställningsförhållande har sagts upp den 1 januari 2023 eller därefter;
 • Du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen;
 • Ditt anställningsförhållande har upphört av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker;
 • Ditt anställningsförhållande har varat i minst fem år utan avbrott eller med avbrott som sammanlagt har varat i högst 30 dagar;
 • Du har inom 60 dagar från den dag du blivit uppsagd registrerat dig som arbetssökande.

Ansökan om omställningspenning

 • Anmäl dig som arbetssökande på jobbmarknaden. Det lönar sig att anmäla dig genast när du har fått information om uppsägningen. Kom dock ihåg att anmäla dig senast inom 60 dagar från uppsägningsdagen.
 • Arbetskraftsmyndigheten gör en upphandling av utbildningen inom omställningsskyddet, vänd dig alltså direkt till TE-byrån eller kommunen i frågor som gäller utbildningen. 
 • Arbetskraftsmyndigheten gör också en utredning av förutsättningarna för utbetalning av omställningspenning och ger oss ett utlåtande om att villkoren har uppfyllts, svara alltså omsorgsfullt på de begärda utredningarna. 
 • Ansök om omställningspenning hos oss senast inom tre månader från det att ditt anställningsförhållande upphörde. Ansökan kan också göras redan innan uppsägningstiden tar slut. Om du inte är medlem hos oss ska du ansöka om omställningspenning hos din arbetslöshetskassa eller hos FPA, om du inte hör till någon arbetslöshetskassa.
 • Du kan ladda ner ansökan på OmaYTK eller på vår webbplats.
 • Fyll i ansökan och sänd den till oss via OmaYTK.
 • Du kan få omställningspenning också om du hittar ett nytt arbete genast efter uppsägningstiden.