Allra först ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån. Det lönar sig att göra det senast den första permitteringsdagen, för dagpenning kan betalas först från och med anmälningen.

Lättast kan anmälan göras via TE-byråns webbsidor.

När permitteringen har varat i två veckor, kan du skicka oss den första ansökningen om inkomstrelaterad dagpenning. Om permitteringen är kortare än det, kan du skicka oss ansökan genast när permitteringen upphör. Det behändigaste sättet att lämna ansökan är att göra den i vår elektroniska tjänst OmaYTK.

tips

Efter den första ansökan söks dagpenning i minst 4 veckors, 1 månads eller en kalendermånads perioder. Fyll i den första ansökan på söndagen om två veckor, om permitteringen börjar mitt i veckan. På så sätt är det i fortsättningen lättare att söka dagpenning.

Kom ihåg att vi kan betala dagpenning retroaktivt endast för tre månaders tid. Skicka oss alltså ansökan senast inom tre månader från den dag från och med vilken du vill ansöka om dagpenning. Samma tidsfrist på tre månader gäller också för alla förlängda ansökningar.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn