Meddela i ansökan när permitteringen upphör. Kom ihåg att meddela även TE-byrån om när permitteringen upphör.

Om ditt anställningsförhållande upphör under permitteringen, kom ihåg att meddela oss det. Fortsätt att ansöka om dagpenning som arbetslös. När anställningsförhållandet avslutas, har du rätt till lönen för uppsägningstiden eller en ersättning som motsvarar den. Vi kan inte betala dagpenning till dig för den tid du har rätt till lön för uppsägningstiden. Av den här anledningen är det viktigt att du meddelar oss om när anställningsförhållandet avslutas.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!