En permittering kan också vara en deltidspermittering.

Om du permitteras genom att arbetstiden per vecka förkortas, betalar vi ut dagpenningen för permitteringsdagarna till fulla beloppet. För arbetsdagarna betalas dagpenning inte.

Permitteringen kan också genomföras på så sätt att din dagliga arbetstid förkortas. Då kan vi betala jämkad dagpenning till dig. Det här innebär att vi i dagpenningens belopp  beaktar de inkomster som du fått. Vi kan alltså betala ut dagpenning, men mindre än för en helt och hållet permitterad. Du kan uppskatta beloppet av den jämkade dagpenningen med vår kalkylator.

Om du under en kalendervecka har både permitterade dagar och förkortade arbetsdagar, betalar vi även då jämkad dagpenning. Vid utbetalningen tar vi hänsyn till inkomsterna både för de förkortade och fulla arbetsdagarna.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!