Om permitteringen är en deltidspermittering

Det är möjligt att din permittering blir på deltid. Då fortsätter du att arbeta delvis under permitteringen. Detta är inte ett hinder för att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut. Du har möjlighet att få jämkad dagpenning. Det innebär att dina förvärvsinkomster jämkas med den inkomstrelaterade dagpenningen, så att arbetsinkomsten något minskar på den inkomstrelaterade dagpenningen. Systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att även om arbetsinkomsten minskar på förmånen, så får man ändå mer pengar genom deltidsarbete än genom att bli helt permitterad.

Deltidspermittering

En permittering kan också vara en deltidspermittering.

Om du permitteras genom att arbetstiden per vecka förkortas, betalar vi ut dagpenningen för permitteringsdagarna till fulla beloppet. För arbetsdagarna betalas dagpenning inte.

Permitteringen kan också genomföras på så sätt att din dagliga arbetstid förkortas. Då kan vi betala jämkad dagpenning till dig. Det här innebär att vi i dagpenningens belopp  beaktar de inkomster som du fått. Vi kan alltså betala ut dagpenning, men mindre än för en helt och hållet permitterad. Du kan uppskatta beloppet av den jämkade dagpenningen med vår kalkylator.

Om du under en kalendervecka har både permitterade dagar och förkortade arbetsdagar, betalar vi även då jämkad dagpenning. Vid utbetalningen tar vi hänsyn till inkomsterna både för de förkortade och fulla arbetsdagarna.

Jämkad dagpenning och dess begränsningar

En förutsättning för att jämkad dagpenning kan betalas är att din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permitteringen. Detta innebär att det finns minst en dag under kalenderveckan då arbetstiden har förkortats. Om du till exempel arbetar fem timmar om dagen har din dagliga arbetstid förkortats.

Vi kan dock inte betala jämkad dagpenning om din arbetstid har förkortats endast något. I laget står det om begränsningen att det inte finns någon rätt till jämkad dagpenning om arbetstiden överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för heltidsarbete. Om din arbetstid överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!