Permittering och helgdagar

Allmänna helgdagar och ersättningar från dem kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut vid permittering på olika sätt. Helgdagsersättningarna lever i de mörkaste hörnen av lagen om arbetslöshetsskydd, så det tar mod och tålamod att övervinna dem.

Den outhärdliga komplexiteten i helgdagsersättningarna

I vissa branscher kan helgdagsersättningen betalas ut som en separat ersättning. I andra branscher betalas ingen särskild ersättning, men en helgdag som infaller under arbetsveckan minskar inte den lön som betalas ut och i en tredje bransch minskar en helgdag den lön som betalas ut. Utöver dessa, inverkar också det sätt på vilket permitteringen genomförs och om du arbetar deltid för din egen eller en främmande arbetsgivare under permitteringen, eller om du som bisyssla sysselsätter dig som företagare.

Helgdagsersättningen betalas ut som en separat ersättning

Helgdagsersättningen som betalas separat är en ersättningsdag som avses i lagen om arbetslöshetsskydd. Enligt lagen kan det totala antalet ersättningsdagar per kalendervecka vara högst fem dagar. Å andra sidan är helgdagsersättningen också en förvärvsinkomst som ska beaktas vid medling.

  • Om du är arbetslös eller har blivit permitterad på heltid får du sällan ersättning för en allmän helgdag, i vilket fall helgdagarna inte inverkar på din inkomstrelaterade dagpenning. Om du av någon anledning får helgdagsersättning för en dag, kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning för endast fyra dagar under den veckan. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas alltså i detta fall för en dag mindre.
  • Om du har blivit permitterad för en förkortad arbetsvecka och du får helgdagsersättning för en dag, kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning endast för fyra dagar den veckan. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas alltså i detta fall för en dag mindre.
  • Om du är permitterad för en förkortad arbetsdag eller har inkomst från deltidsarbete eller bisyssla, omfattas du av medling. Då beaktas helgdagsersättning vid medlingen och minskar i viss mån den inkomstrelaterade dagpenningen. Läs mer om hur den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas i medling.

HELGDAGEN dras inte av från lön

I vissa branscher är en helgdag inte en arbetsdag, och därför dras inte helgdagen av från lönen. I dessa fall kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas för helgdagar, eftersom den ekonomiska förlusten inte beror på arbetslöshet, utan på helgdagen. Dessutom kan en sådan helgdag också räknas till antalet ersättningsdagar, vilka enligt lagen kan vara högst fem under en kalendervecka.

  • Om du är arbetslös eller har blivit permitterad på heltid, inverkar helgdagarna inte på betalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.
  • Om du har blivit permitterad för en förkortad arbetsvecka och helgdagen inte dras av från din lön, kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning endast för fyra dagar den veckan. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas alltså för en dag mindre.
  • Om du har blivit permitterad för en förkortad arbetsdag, eller har inkomster från ett deltidsarbete eller bisyssla omfattas du av medling. Eftersom ingen separat ersättning betalas ut för en helgdag minskar den inte direkt på dagpenningen. Men när inget avdrag görs på lönen, kan den lön som beaktas i medlingen vara högre än lönen skulle vara på grundval av det arbete som utförts. Således kan avdraget från dagpenningen också vara större. Under vissa omständigheter kan även den maximala gränsen för medling i euro uppnås, och i så fall kan dagpenning inte betalas ut alls. Dessutom bör man komma ihåg att det totala antalet ersättningsdagar per kalendervecka inte kan överstiga fem, så orsaken till att dagpenningen inte betalas ut, kan också vara att det maximala antalet ersättningsdagar överskrids.

HELGDAGEN SÄNKER LÖNEN

Vi kan betala inkomstrelaterad dagpenning normalt om ingen separat helgdagsersättning betalas ut och helgdagen samtidigt minskar lönen. I dessa fall påverkar inte det att helgdagen infaller under en permittering den inkomstrelaterade dagpenningen.

Arbetsgivaren måste dock följa arbetsavtalslagen och det tillämpliga kollektivavtalet. Om arbetsgivaren underlåter att betala helgdagsersättning eller drar av helgdagen från lönen utan motivering, måste arbetslöshetskassan beakta detta vid utbetalning av dagpenning.

Hur markerar jag helgdagar i ansökan om dagpenning?

Om du får helgdagsersättning eller om helgdagen inte minskar din lön, anger du "på jobb" i punkten om helgdagar i ansökan och anger som arbetstimmar det belopp som motsvarar helgdagsersättningen. Ange i utrymmet för ytterligare information att det varit fråga om en helgdag. På så sätt stannar ansökan hos oss och vi kan kontrollera vad som är rätt lösning.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!