Permittering och naturaförmåner

Det är möjligt att du under en permittering har kvar de naturaförmåner som hör till arbetsförhållandet. Vissa naturaförmåner är beskattningsbara förvärvsinkomster och i vissa situationer beaktar vi dem när vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning under en permittering.

Naturaförmånernas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Naturaförmåner i arbetsförhållanden är till exempel bostadsförmån, tillgång till el, garageförmån, kostförmån, helpension, bilförmån och telefonförmån.

Sådana här skattepliktiga naturförmåner är förvärvsinkomster ur arbetslöshetsskyddets synvinkel. Förvärvsinkomst som erhållits under en permittering kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Detta kallas jämkning och du kan läsa mer om det i våra instruktioner om deltidsarbete.

De situationer där förvärvsinkomstens inverkan på dagpenningen beräknas är väl definierade i lagen om arbetslöshetsskydd. Av reglerna följer att det finns situationer där naturaförmåner beaktas och samtidigt finns det situationer där naturaförmåner inte beaktas. Avgörande är om det i ditt fall är fråga om en medlingssituation eller inte. Det i sin tur beror på hur din permittering genomförs.

Om du är permitterad på heltid, är det inte en medlingssituation. Även om du under permitteringen har kvar en naturaförmån som hör till ditt arbetsförhållande, påverkar den inte den inkomstrelaterade dagpenningens belopp.

Om du är permitterad genom att arbetstiden per vecka förkortas, är det inte en medlingssituation. Även om du under permitteringen har kvar en naturaförmån som hör till ditt arbetsförhållande, påverkar den inte den inkomstrelaterade dagpenningens belopp.

Om du är permitterad så att din dagliga arbetstid förkortas, är det fråga om en medlingssituation. I detta fall beaktas det beskattningsbara värdet av naturaförmånen i den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp som betalas till dig.

Om du är permitterad på heltid eller din arbetsvecka är förkortad, men du jobbar deltid för din egen eller en främmande arbetsgivare, är detta en medlingssituation. I detta fall beaktas det beskattningsbara värdet av naturaförmånen i den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, dvs. naturaförmånen minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp som betalas till dig.

Skattefria naturaförmåner

Vissa naturaförmåner är normala och rimliga personalförmåner och är därför skattebefriade. Sådana förmåner beaktas inte i den inkomstrelaterade dagpenningen. Exempel på sådana förmåner kan vara:

  • företagshälsovård
  • personalrabatt
  • en liten gåva för en bemärkelsedag eller annat
  • fritidsförmåner
  • gemensam transport som arbetsgivaren ordnar under arbetsresor

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!