Vilka bilagor ska sättas med i ansökan om dagpenning?

För att behandla ansökan om dagpenning behöver vi några bilagor. När du gör upp ansökan i OmaYTK, ger tjänsten råd om vilka bilagor som vi behöver.
 
Kom ihåg att vi kan betala ut dagpenning retroaktivt för endast tre månader. Se alltså till att du skickar ansökan till oss i god tid före tidsfristen på tre månader. Bilagorna kan du skicka även senare. Vi kan också begära bilagor som behövs, om något viktigt saknas.

Löneintyg

Löneintyget är en av de viktigaste bilagorna. Med hjälp av det räknar vi ut hur stor din dagpenning är. Intyget ska ha alla inkomster för minst 26kalendermånaders tid innan permittering eller anställningsförhållandet avslutas.

Löneintyget får du från din arbetsgivare. Du kan särskilt berätta att löneintyget ska bli för arbetslöshetskassan. Blanketten för löneintyget får du här.

Skattekort

Vid utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning dras skatterna av från den. Av den anledningen behöver vi ditt skattekort.

I början av året skickar beskattningsmyndigheten oss automatiskt alla våra medlemmars skatteuppgifter. De här uppgifterna är ändå för lönen. Enligt skattemyndighetens anvisningar är skatteprocenten minst 25, om förmånen beskattas med skatteprocenten för lön.

När du söker inkomstrelaterad dagpenning, kan du be om ett ändringsskattekort för förmånen av skattemyndigheten. Du kan skaffa ändringsskattekortet för förmånen i tjänsten Skattekort på nätet. Välj Yleinen Työttömyyskassa YTK som betalare av inkomstrelaterad dagpenning. Då skickar Skatteverket de nya skatteuppgifter direkt till oss, på så sätt kan vi göra förskottsinnehållningen direkt med ändringsskattekortets procent, utan en förhöjning till 25 procent.

Permitteringsmeddelande

Sänd oss också permitteringsmeddelandet. Vi behöver permitteringsmeddelandet senare, om anställningsförhållandet under permitteringen avslutas.

Det är alltså inte nödvändigt att lämna permitteringsmeddelandet i början av permitteringen. Det lönar sig ändå att skicka det på samma gång för att förvaras hos oss för senare bruk.

Utredningar om andra inkomster och förmåner

Som sökande av arbetslöshetsdagpenning måste du informera oss om en sådan förändring skett i dina förhållanden, som kan påverka din rätt att få arbetslöshetsdagpenning eller minska beloppet av den dagpenning som ska betalas ut. Om du är osäker, så stå i kontakt med vår kundtjänst.

Här är exempel:

  • Om du under permitteringen har inkomster eller exempelvis är i deltidsarbete, så foga till ansökan ett intyg över den lön som du fått.

  • Om du mottar socialförmån, så foga till ansökan en kopia av det senaste beslutet om förmån. Uppge alltid i ansökan också om du ansökt om pension eller om överklagande av ansökan om pension.

  • Om du verkar som företagare eller lantbruksföretagare i bisyssla, så foga till ansökan uppgifterna om senast verkställda beskattning.

  • Om du har inlett företagsverksamhet i bisyssla, så bifoga förskottsdebetsedeln vid ansökan.

  • Om det till dig eller din familj betalas hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år så bifoga, förutom det beslut som getts, uppgiften om vem som sköter barnet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!