Med arbetsresans längd avses den restid, som går åt från ditt hem till arbetsplatsen i normala förhållanden utan extra omvägar.

Räkna ut din restid med snabbast tillgängliga fortskaffningsmedel. Det förutsätts inte att man skaffar sig bil, men om du har en bil till ditt förfogande, bestäms restiden enligt det. Om du använder kollektivtrafik, kan du i restiden också beakta bytena av kommunikationsmedel jämte väntetider.

Eftersom syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete, avbryts inte bidraget, fastän restiden medan anställningstiden varar t.o.m. skulle förkortas.

Fr.o.m. början av år 2018 kan vi betala ut rörlighetsunderstödet förhöjt, om arbetsplatsen eller stället, där utbildning i anslutning till arbetet är beläget, är på över 200 kilometers avstånd från boningsorten. Räkna ut resans längd av de kilometrar som genomförts för resan.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn