Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Med arbetsresans längd avses den restid, som går åt från ditt hem till arbetsplatsen i normala förhållanden utan extra omvägar.

Räkna ut din restid med snabbast tillgängliga fortskaffningsmedel. Det förutsätts inte att man skaffar sig bil, men om du har en bil till ditt förfogande, bestäms restiden enligt det. Om du använder kollektivtrafik, kan du i restiden också beakta bytena av kommunikationsmedel jämte väntetider.

Eftersom syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete, avbryts inte bidraget, fastän restiden medan anställningstiden varar t.o.m. skulle förkortas. Rörlighetsunderstödet fungerar alltså också som flyttningsbidrag. Vi kan betala ut understöd, fastän du efter att ha tagit emot arbete skulle flytta närmare arbetsplatsen.

Vi kan betala ut rörlighetsbidrag med förhöjning, om arbetsplatsen är belägen eller därtill ansluten utbildning ordnas på över 200 kilometers avstånd från din boningsort. Räkna ut resans längd av de faktiska kilometrarna för resan.


Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.