Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Bidragets storlek är 33,66 € per dag.

Den maximala längden för bidraget beror på anställningsförhållandets längd. Bidragsperioden är:

  • 30 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 2 mån.

  • 45 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 3 mån.

  • 60 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 4 mån.

Man kan få bidrag för högst fem dagar under /redirect/900. Det är alltså färre faktiska betalningsdagar, än vad bidragsperiodens längd är.  En bidragsperiod på exempelvis 30 dagar är beroende på månaden 20–22 utbetalningsdagar.

Bidrag betalas ut endast under tiden för anställningsförhållandet. Bidragsperioderna är fasta och de förlängs ej, även om utbetalningen av rörlighetsbidrag tillfälligt skulle avbrytas.

Rörlighetunderstöd på grundval av deltidsarbete betalas ut endast för de dagar, då du har varit i arbete. Den maximala varaktigheten för understödet går dock åt för varje kalenderdag.

Om du har minderåriga barn att försörja, kan vi betala ut barnförhöjning till rörlighetsunderstödet. Barnförhöjningen för ett barn är 5,23 €, för två barn totalt  7,68 € och för tre eller flera barn än det totalt 9,90 € per dag. Om arbetsplatsen är belägen eller om utbildningen i anslutning till arbetet befinner sig på över 200 kilometers avstånd från din tidigare boningsplats, kan vi betala ut även en förhöjningsdel på 4,74 € per dag  till rörlighetsunderstödet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.