Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

obs!

Ansök om rörlighetsunderstöd retroaktivt senast inom tre månader från den dag, från vilken du söker rörlighetsunderstöd. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd även i förväg, men vi behandlar ändå ansökan tidigast om två veckor efter att anställningsförhållandet eller utbildningen i anslutning till arbetet har börjat.

Sök rörlighetsbidrag på en särskild blankett, som finns här. I bilaga till blanketten finns en blankett för anmälan om ändring, där du kan anmäla om förändringar som skett under anställningsförhållandet. Kom ihåg att meddela oss om det sker förändringar i anställningsförhållandet. Om arbetet avbryts eller anställningsförhållandet upphör, kan bidrag inte längre betalas ut.

Vi behöver som bilaga till ansökan en kopia av arbetsavtalet. Det viktigaste är dock att du sänder in ansökan till oss inom tidsfristen på tre månader. Bilagorna kan du skicka även senare.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.