Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Vi kan inte betala ut rörlighetsbidrag, om

 • du lämnar det arbete som ligger till grund för bidraget eller genom ditt eget förfarande orsakar att arbetet upphör inom 2 månader från det att anställningsförhållandet börjat

 • arbetet och lönebetalningen har avbrutits för minst en hel dag

 • du mottar invalidförmån

 • du får ålderspension eller förtida ålderspensionen

 • du får moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningar

 • du har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barnförhöjning

 • du får specialvårdspenning

 • du får avträdelsebidrag som betalas till lantbruksföretagare

 • du får rehabiliteringspenning

 • du får ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller militärskadelagen

 • du får arbetslivspension

 • du får lön för uppsägningstid eller ersättning som motsvarar densamma

 • du får lön för semestertid som grundar sig på lön för heltidsarbete

 • du får ekonomisk förmån, som grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som hör samman med att anställningsförhållandet avslutas eller beror på annat motsvarande arrangemang

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.