Du kan få rörlighetsbidrag om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och tar emot ett heltidsarbete som varar minst 2 månader, där arbetsresan tar i genomsnitt sammanlagt mer än 3 timmar per dag.

Vi kan betala rörlighetsbidrag till dig även om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och tar emot ett deltidsarbete som varar minst 2 månader, där arbetsresan tar i genomsnitt sammanlagt mer än 2 timmar per dag.

Rörlighetsbidraget är avsett för att inleda ett arbete efter arbetslösheten – på grund härav kan det inte beviljas den som direkt byter från ett arbete till ett annat.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn