Vår telefontjänst är öppen mån-tors kl 10-14. Vårt kundtjänstkontor i Loimaa är stängt tillsvidare.

Vem kan få rörlighetsbidrag

Rörlighetsbidrag kan erhållas , om du är  berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och du tar emot ett heltidsarbete som varar i minst 2 månader, där arbetsresan tar i genomsnitt sammanlagt över 3 timmar per dag eller du flyttar från motsvarande avstånd på grund av ett arbete eller därmed förknippad utbildning.

Vi kan betala rörlighetsbidrag till dig även om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och tar emot ett deltidsarbete som varar minst 2 månader, där arbetsresan tar i genomsnitt sammanlagt mer än 2 timmar per dag.

Rörlighetsbidraget är avsett för att inleda ett arbete efter arbetslösheten – på grund härav kan det inte beviljas den som direkt byter från ett arbete till ett annat.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.