Med arbetsresans längd avses den restid, som går åt från ditt hem till arbetsplatsen i normala förhållanden utan extra omvägar.

Räkna ut din restid med det snabbaste tillgängliga fortskaffningsmedlet. Du förutsätts inte skaffa bil, men om du har en bil till ditt förfogande, bestäms restiden enligt det. Om du använder kollektivtrafik, kan du räkna in tiden för byte av transportmedel inklusive väntetider.

Eftersom syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra till att ta emot arbete, avbryts inte bidraget, fastän restiden skulle förkortas under anställningsförhållandet. Rörlighetsunderstödet fungerar därför också som ett flyttbidrag. Vi kan betala understöd, även om du skulle flytta närmare arbetsplatsen efter att du tagit emot arbetet.

Vi kan betala ut högre rörlighetsunderstöd, om arbetsplatsen eller den arbetsrelaterade utbildningen ligger på över 200 km:s avstånd från din bostadsort. Beräkna resans längd efter de faktiska kilometerna.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!