Understödet är 37,21 €per dag.

Den maximala längden för bidraget beror på anställningsförhållandets längd. Bidragsperioden är:

  • 30 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 2 mån.

  • 45 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 3 mån.

  • 60 dagar, om anställningsförhållandet varar minst 4 mån.

Understöd beviljas för högst fem dagar per kalendervecka. De faktiska utbetalningsdagarna är därmed färre än antalet dagar under bidragsperioden. En bidragsperiod på exempelvis 30 dagar har 20–22 utbetalningsdagar, beroende på månaden.

Understödet betalas endast ut under anställningsförhållandet. Bidragsperioderna är fasta och förlängs inte, även om utbetalningen av rörlighetsunderstödet tillfälligt skulle avbrytas.

Rörlighetunderstöd på grundval av deltidsarbete betalas ut endast för de dagar som du har varit på arbete. Understödets maximala längd minskar dock för varje kalenderdag.

Om du har minderåriga barn att försörja, kan vi betala ut barnförhöjning till rörlighetsunderstödet. Förhöjningens storlek för ett barn är 7,01 €, för två barn sammanlagt 10,29 € och för tre eller flera barn sammanlagt 13,26 € per dag. Om arbetsplatsen eller den arbetsrelaterade utbildningen ligger på över 200 kilometers avstånd från din tidigare bostadsort, kan vi även betala ut en förhöjningsdel på 5,29 € per dag till rörlighetsunderstödet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!