obs!

Ansök om retroaktivt rörlighetsunderstöd senast tre månader från den dag från vilken du ansöker om rörlighetsunderstöd. Du kan också ansöka om rörlighetsunderstöd i förväg, men vi behandlar ansökan tidigast två veckor efter det att anställningsförhållandet eller den arbetsrelaterade utbildningen har börjat.

Ansök om rörlighetsunderstöd med en separat blankett, som finns här. Blanketten har en ändringsanmälan som bilaga, med vilken du kan anmäla förändringar under anställningsförhållandet. Kom ihåg att genast meddela oss om det sker förändringar i anställningsförhållandet. Om arbetet avbryts eller om anställningsförhållandet upphör kan understödet inte längre betalas ut.

Rörlighetsunderstöd söks endast en gång. En ansökan gäller således för hela bidragsperioden.

Bifoga en kopia av arbetsavtalet till din ansökan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!