Vem kan få rörlighetsunderstöd?

Du kan få rörlighetsunderstöd, om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du tar emot ett heltidsarbete som varar i minst 2 månader, som har en arbetsresa som sammanlagt tar i genomsnitt över 3 timmar per dag eller om du flyttar lika långt bort på grund av ett arbete eller en arbetsrelaterad utbildning.

Vi kan betala rörlighetsunderstöd till dig även då du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och tar emot ett deltidsarbete som varar i minst 2 månader, och som har en arbetsresa som sammanlagt tar i genomsnitt över 2 timmar per dag.

Tillfällig lagändring

Villkoret om arbetsresans längd har förkortats till två timmar genom en tillfällig lagändring. Den tillfälliga ändringen gäller 12.6.2020–30.9.2021.

Obs!

Rörlighetsersättning är avsedd för arbete som börjar efter arbetslöshet – därför kan den inte beviljas för dem som byter direkt från ett jobb till ett annat. I praktiken innebär det att vi inte kan bevilja dig rörlighetsersättning om du inte har anmält dig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande och inte har ansökt om inkomstrelaterad dagpenning innan du börjar ett nytt jobb.

Enbart ansökan räcker inte, eftersom vi inte kan bevilja rörlighetsersättning om du slutar arbeta heltid och börjar ett nytt heltidsjobb nästa dag, för då har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning när arbetet börjar.

Om du däremot arbetar deltid och har ansökt om jämkad dagpenning kan vi bevilja rörlighetsersättning även om du skulle byta direkt till ett annat deltids- eller heltidsjobb. I denna situation har du haft rätt till inkomstrelaterad dagpenning när arbetet börjar.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!