Vi servar OmaYTK 15.6. klo 7.00-9.00. Under servicen kan tjänsten inte användas. Vi beklagar!

Vem kan få rörlighetsunderstöd?

Du kan få rörlighetsunderstöd, om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och du tar emot ett heltidsarbete som varar i minst 2 månader, som har en arbetsresa som sammanlagt tar i genomsnitt över 3 timmar per dag eller om du flyttar lika långt bort på grund av ett arbete eller en arbetsrelaterad utbildning.

Vi kan betala rörlighetsunderstöd till dig även då du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och tar emot ett deltidsarbete som varar i minst 2 månader, och som har en arbetsresa som sammanlagt tar i genomsnitt över 2 timmar per dag.

Rörlighetsunderstödet är avsett för dig som börjar arbeta efter arbetslöshet – därför kan det inte beviljas om du byter från ett arbete till ett annat.

Tillfällig lagändring

Villkoret om arbetsresans längd har förkortats till två timmar genom en tillfällig lagändring. Den tillfälliga ändringen gäller 12.6.2020–30.6.2021.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.