Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) avgör de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning, och ger ett arbetspolitiskt utlåtande om dem.

Om du är missnöjd med TE-byråns utlåtande kan du begära att TE-byrån omprövar det.

Du kan inte direkt söka ändring i TE-byråns utlåtande även om du är missnöjd med det. Du måste först ansöka om dagpenning. Beslutet om dagpenning grundar sig delvis på TE-byråns utlåtande. När du söker ändring i beslutet om dagpenning, prövar besvärsnämnden för social trygghet också TE-byråns utlåtande.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.