Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) avgör de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning, och ger ett arbetspolitiskt utlåtande om dem.

Om du är missnöjd med TE-byråns utlåtande kan du begära att TE-byrån omprövar det.

Du kan inte direkt söka ändring i TE-byråns utlåtande även om du är missnöjd med det. Du måste först ansöka om dagpenning. Beslutet om dagpenning grundar sig delvis på TE-byråns utlåtande. När du söker ändring i beslutet om dagpenning, prövar besvärsnämnden för social trygghet också TE-byråns utlåtande.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!