Vad ska jag göra, om jag är missnöjd med mitt beslut?

​​​​​​​Du kan söka ändring i ett beslut som du är missnöjd med.

Läs beslutet på nytt

Om du missnöjd med ditt beslut, läs noggrant igenom det en gång till. De detaljerade motiveringarna i beslutet kan hjälpa dig att bedöma om beslutet är korrekt. En anvisning för sökande av ändring finns bifogad.

Kontakta oss om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt. Då kan vi kontrollera saken och tillsammans gå igenom motiveringarna. Ibland kan beslutet rättas redan i det här skedet.

Gör en ändringsansökan

Om beslutet inte kan rättas och du fortfarande är missnöjd, kan du söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet. Gör en skriftlig ändringsansökan och skicka den till oss. Det går snabbast att använda OmaYTK. Det finns ingen separat blankett för ändringsansökan i den elektroniska tjänsten utan det räcker med att du skickar ett meddelande.

Gå till våra kontaktuppgifter.

Efter ditt meddelande undersöker vi ärendet på nytt. Om vi inte kan rätta beslutet på det sätt som du önskar, för vi ärendet vidare till besvärsnämnden för social trygghet. 

Besvärsnämnden för social trygghet

Nämnden undersöker ärendet och meddelar ett beslut. Om ditt besvär godkänns, kan vi rätta det överklagade beslutet i enlighet med nämndens avgörande.

Försäkringsdomstolen

Om nämnden avslår din ändringsansökan, förblir det överklagade beslutet i kraft. Om du ytterligare vill att ärendet prövas, kan du söka ändring i nämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Gör på samma sätt som ovan, dvs. gör en ändringsansökan och skicka den till oss. Om vi inte kan rätta beslutet skickar vi din ändringsansökan vidare till försäkringsdomstolen.

Försäkringsdomstolens avgörande är slutgiltigt. Det kan inte överklagas.  

gör SÅ här

Gör en ändringsansökan. Du kan skriva det som ett fritt formulerat meddelande. Kom ihåg att iaktta tidsfristen.

Berätta först i vilket beslut du söker ändring genom att ange beslutsnumret, som finns i beslutet.

Berätta därefter hur du vill att beslutet ändras. Ange också motiveringarna för ditt yrkande och bifoga handlingar som stöder dina yrkanden.

Det enklaste sättet att göra en ändringsansökan är att skicka ett meddelande till oss via OmaYTK. Vi rekommenderar inte att du skickar ändringsansökan per e-post, eftersom e-postförbindelsen är oskyddad. Kom ihåg att underteckna din ändringsansökan om du skickar den per post. Våra kontaktuppgifter finns i webbtjänsten.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!