Studier

Det är alltid värt att studera. Genom att studera kan du öka din kompetens och förbättra dina chanser att få ett jobb eller göra framsteg i din karriär. Även om arbetslöshetsförmånen inte är avsedd att stödja studier kan du studera i vissa situationer och få inkomstrelaterad dagpenning som stöd för din utkomst.

Enbart på grundval av studier kan dagpenning inte betalas ut. Även övriga villkor för dagpenningen ska uppfyllas och det ska finnas tid kvar av maximibetalningstiden. Dessutom kräver en lyckad kombination av studier och inkomstrelaterad dagpenning alltid ett besök vid TE-byrån, så kontakta ämbetsverket i god tid.