Studier

Studier lönar sig alltid. Genom att studera kan du öka ditt kunnande och förbättra dina möjligheter att få en arbetsplats eller gå vidare i din karriär. Även om en arbetslöshetsförmån inte är avsedd att stödja studierna, kan du i vissa situationer studera och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning som stöd för utkomsten. En lyckad kombination av studier och inkomstrelaterad dagpenning kräver alltid att man uträttar ärendet hos TE-byrån. Tag alltså i god tid kontakt även med den.

Enbart på grundval av studier kan dagpenning inte betalas. Även de övriga förutsättningarna för dagpenning ska vara i sin ordning och maximibetalningstid ska finnas kvar.