När förhindrar studierna utbetalningen av dagpenning?

När du studerar på heltid, har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. TE-byrån bedömer om studierna är heltidsstudier och lämnar ett arbetspolitiskt utlåtande om sin bedömning. När du studerar kortvarigt utgör inte ens studier som huvudsyssla nödvändigtvis ett hinder för utbetalningen av dagpenning. Läs mera om kortvariga studier här.

Som studier på heltid betraktas

 1. studier, vars syfte är att avlägga en yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller en lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet
 2. gymnasiestudier med en läroplan vars omfattning är sammanlagt minst 75 kurser
 3. andra studier än sådana som avses i punkt 1 och 2, vars omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad
 4. andra studier än studier som avses i punkterna 1–3, vars omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst 25 veckotimmar

​​​​​​​

När du studerar på heltid betraktas du som studerande på heltid ända tills du avslutar dina studier. Om du avlägger gymnasiets eller den grundläggande utbildningens hela lärokurs, är du studerande på heltid ända till terminens slut.

Studierna kan anses för avslutade, när

 • du blir färdig med studierna
 • du lämnar läroanstalten eller avstår från studierätten vid universitet
 • du förlorar studierätten eller den hävs
 • du har avlagt en partiell yrkesexamen och du inte fortsätter studierna
 • arbetskraftsutbildningen har avslutats och du inte fortsätter studierna
 • din förberedande utbildning för fristående examen har avslutats eller
 • dina studier har varit avbrutna för minst ett år.


Det lönar sig att bevara medlemskapet i YTK under studietiden

Fastän den som studerar på heltid inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, lönar det sig ändå att bevara medlemskapet i YTK. När du bevarar medlemskapet är utkomstskyddet i ordning om du blir arbetslös efter att ha blivit färdig med studierna.

Studierna är en tid som så att säga kan hoppas över. Det betyder att arbete som du har utfört före studierna kan inräknas i arbetsvillkoret. Sett ur synvinkeln för lagen om utkomstskydd för arbetslösa är det fråga om att studierna förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret. Vanligtvis är granskningsperioden 28 månader, men denna granskningsperiod kan förlängas upp till hela sju år på grund av studier.

Det lönar sig också att komma ihåg att ett nytt arbetsvillkor kan samlas in under studietiden bara som medlem i arbetslöshetskassan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!