När kan jag studera med inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan utnyttja inkomstrelaterad dagpenning  för studier i några olika situationer. Om dina studier betraktas som bisyssla, hindrar de inte att dagpenning utbetalas. Du kan också studera kortvarigt, delta i arbetskraftsutbildning som erbjuds av TE-byrån eller ansöka om stöd för att stödja frivilliga studier.

Studerande på deltid

Om TE-byrån bedömer att du inte studerar på heltid, kan du få ett utlåtande om att studierna är en bisyssla. Då hindrar studierna inte att dagpenning betalas.

Inte heller omfattande studier är nödvändigtvis på heltid, ifall man på basis av etablerat arbete under studietiden eller utövandet av företagsverksamhet kan anse att studierna inte är ett hinder för att ta emot arbete på heltid.

Kortvariga studier

Arbetssökande som fyllt 25 år har möjlighet att studera kortvarigt utan att gå miste om arbetslöshetsdagpenning. Kortvariga studier betyder att studierna varar i högst sex månader.

Kortvariga studier kan vara antingen en huvudsyssla eller bisyssla. Det centrala är att den helhet som de bildar varar högst sex månader. Avsikten är alltså inte att stödja sudier som leder till en examen, utan att öppna en kanal för omskolning och för att slutföra studier som blivit ofullbordade. Möjligheten att studera kortvarigt kan utnyttjas en gång per en maximiutbetalningstid. Alltid när du alltså uppfyller arbetsvillkoret, får du en ny möjlighet att studera kortvarigt.

TE-byrån bedömer inte skilt för sig ditt behov av individuell utbildning eller hur ändamålsenliga studierna är. I praktiken kan du alltså mycket fritt välja vad du vill studera. Man ska dock, innan studierna inleds, meddela detta till TE-byrån, så att TE-byrån kan lämna arbetslöshetskassan ett lämpligt utlåtande.

obs!

Under kortvariga studier är du skyldig att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt att delta i sysselsättningsfrämjande service, om sådama erbjuds dig av TE-byrån.

Med avvikelse från sysselsättningsfrämjande service betalar vi inte för tiden för kortvariga studier ut förhöjning av dagpenningen och ej heller kostnadsersättningar.

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen är en sysselsättningsfrämjande service, för vilken tid vi kan betala åt dig dagpenning och kostnadsersättning. Kostnadsersättningens belopp är normalt 9 € om dagen. Vi kan betala förhöjd kostnadsersättning 18 € om dagen exempelvis om du deltar i arbetskraftsutbildning utanför ditt pendlingsområde.

Du kan söka en arbetskraftsutbildning som lämpar sig  för dig i TE-byråns utbud. Från TE-byråns tjänst kan du direkt till din e-post beställa information om nya utbildningar som börjar. Via tjänsten kan du också söka till utbildningar som intresserar dig.

TE-byrån beslutar om valet av studerande till utbildningen. En förutsättning för valet är att du har ett behov av utbildning som TE-byrån konstaterat. Diskutera alltså ditt/dina utbildningsönskemål redan i förväg hos TE-byrån.

Om du blir vald till arbetskraftsutbildning, ska du delta regelbundet i utbildningen och göra framsteg i utbildningen på det sätt som avses i utbildnings- och studieplanen. Om studierna inte framskrider, kan TE-byrån fatta beslut om att utbildningen avbryts.

visste du?

När du deltar i en sysselsättningsfrämjande service, kan dagpenning betalas till dig, fastän betalningen annars skulle vara hindrad av en viss tid utan ersättning eller av självrisktiden. Inte heller försummelse av skyldigheten till geemsam ansökan hindrar att dagpenning betalas under tiden för deltagandet.

Frivilliga studier

Om det inte finns någon passande arbetskraftsutbildning i TE-byråns utbud, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för att stödja frivilliga studier. Om TE-byrån har ansett att frivilliga studier är en ändamålsenlig utväg att förbättra din yrkesskicklighet och dina möjligheter att få eller bevara en arbetsplats, kan vi betala dagpenning trots studier på heltid.

Stödjandet av frivilliga studier förutsätter att du har avtalat om saken med TE-byrån innan studierna inleds och studierna är heltidsstudier.

Studier kan stödjas i två års tid. Meddela TE-byrån genast om du avbryter studierna.

En förutsättning för att stödet ska fortsätta är att du gör tillräckliga framsteg i dina studier och i enlighet med studieplanen. TE-byrån följer med dina framsteg. Om du inte gör tillräckliga framsteg eller informerar om framstegen på överenskommet sätt, upphör man att stödja studierna från och med dagen det kan anses att studierna inte framskridit tillräckligt. Av det kan följa att de redan utbetalda dagpenningarna återkrävs. Kom alltså ihåg att genast meddela TE-byrån, om studierna hotar att framskrida långsammare.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.