När kan jag studera med inkomstrelaterad dagpenning?

Du kan använda inkomstrelaterad dagpenning för studier i vissa situationer. Om dina studier betraktas som en bisyssla förhindrar de inte utbetalningen av dagpenning. Du kan också studera kortvarigt, delta i arbetskraftsutbildning som tillhandahålls av TE-byrån eller ansöka om stöd för att stödja frivilliga studier.

Studerande på deltid

Om TE-byrån bedömer att du inte studerar på heltid kan du få ett utlåtande om att studierna är en bisyssla. Då hindrar studierna inte utbetalningen av dagpenningen.

Inte heller omfattande studier är nödvändigtvis på heltid, ifall man på basis av etablerat arbete under studietiden eller utövandet av företagsverksamhet kan anse att studierna inte är ett hinder för att ta emot arbete på heltid.

Kortvariga studier

Arbetssökande som fyllt 25 år har möjlighet att studera kortvarigt utan att gå miste om arbetslöshetsdagpenning. Kortvariga studier betyder att studierna varar i högst sex månader.

Kortvariga studier kan vara antingen en huvudsyssla eller bisyssla. Det centrala är att den helhet som de bildar varar högst sex månader. Avsikten är alltså inte att stödja nya studier som leder till en examen, utan att öppna en kanal för omskolning och för att slutföra studier som blivit ofullbordade. Möjligheten att studera kortvarigt kan utnyttjas en gång per en maximiutbetalningstid. Varje gång när du alltså uppfyller arbetsvillkoret, får du en ny möjlighet att studera kortvarigt.

TE-byrån bedömer inte skilt för sig ditt behov av individuell utbildning eller hur ändamålsenliga studierna är. I praktiken kan du alltså mycket fritt välja vad du vill studera. Innan studierna inleds ska man dock meddela detta till TE-byrån, så att TE-byrån kan lämna arbetslöshetskassan ett lämpligt utlåtande.

obs!

Under kortvariga studier är du skyldig att söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete samt delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, om sådana erbjuds dig av TE-byrån.

Med avvikelse från sysselsättningsfrämjande tjänster betalar vi inte för tiden för kortvariga studier ut förhöjning av dagpenningen och inte heller kostnadsersättningar.

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen är en sysselsättningsfrämjande tjänst, för vars tid vi kan betala dagpenning och kostnadsersättning åt dig. Kostnadsersättningsbeloppet är vanligtvis 9 € per dag. Vi kan betala förhöjd kostnadsersättning 18 € om dagen exempelvis när du deltar i arbetskraftsutbildning utanför ditt pendlingsområde.

Du kan söka en arbetskraftsutbildning som lämpar sig för dig i TE-byråns utbud. Från TE-byråns tjänst kan du beställa information om nya utbildningar som börjar direkt till din e-post. Via tjänsten kan du också söka till utbildningar som intresserar dig.

TE-byrån beslutar om valet av studerande till utbildningen. En förutsättning för valet är att du har ett behov av utbildning som TE-byrån konstaterat. Diskutera alltså dina utbildningsönskemål redan i förväg hos TE-byrån.

Om du blir vald till arbetskraftsutbildning, ska du delta regelbundet i utbildningen och göra framsteg i utbildningen på det sätt som avses i utbildnings- och studieplanen. Om studierna inte framskrider kan TE-byrån besluta att utbildningen avbryts. Den maximala utbetalningstiden löper också normalt under arbetskraftsutbildningen, så den inkomstrelaterade dagpenningen kan upphöra redan före stödperioden som beviljats för studierna.

visste du?

När du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst kan dagpenning betalas till dig fastän betalningen annars skulle förhindras av en bestämd tid utan ersättning eller av självrisktiden. Inte heller försummelse av skyldigheten till gemensam ansökan hindrar utbetalning av dagpenning under tiden för deltagandet.

Frivilliga studier

Om det inte finns någon passande arbetskraftsutbildning i TE-byråns utbud, kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för att stödja frivilliga studier. Om TE-byrån har ansett att frivilliga studier är det ändamålsenligaste sättet att förbättra din yrkesskicklighet och dina möjligheter att få eller behålla en arbetsplats, kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning trots studier på heltid.

Stödjandet av frivilliga studier förutsätter att du har avtalat om saken med TE-byrån innan studierna inleds och att studierna är heltidsstudier.

Studier kan stödjas i högst två år. Den maximala utbetalningstiden löper normalt, så den inkomstrelaterade dagpenningen kan upphöra redan före stödperioden som beviljats för studierna.

Under frivilliga studier tillämpas lagen om utkomstskydd för arbetslösa på ett avvikande sätt så att den maximala utbetalningstiden inte börjar från början och att dagpenningen inte fastställs på nytt, trots att arbetsvillkoret skulle uppfyllas igen.

Förutsättningen för fortsatt stöd är att du gör tillräckliga framsteg i dina studier och i enlighet med studieplanen. TE-byrån följer med dina framsteg. Om du inte gör tillräckliga framsteg eller informerar om framstegen på överenskommet sätt, upphör man att stödja studierna från och med dagen det kan anses att studierna inte framskridit tillräckligt. Detta kan leda till att de redan utbetalda dagpenningarna återkrävs. Kom alltså ihåg att genast meddela TE-byrån, om studierna hotar att framskrida långsammare eller du tänker avbryta dem.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!