Om du är under 25 år och du inte har avlagt en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till en examen som ger beredskap för ett yrke, ska du ansöka om minst två studieplatser vid en ansökan som gäller studier som inleds under höstterminen. Om du inte ansöker om studieplats kan vi inte betala dagpenning till dig på basis av arbetslöshet.

Om du förlorar rätten till dagpenning kan du ansöka om den på nytt när du har avlagt en utbildning som leder till examen eller du har deltagit i en sysselsättningsfrämjande tjänst under minst 21 kalenderveckor.

Du kan ha möjlighet att ersätta ansökan om studieplats med andra åtgärder, om du har kommit överens om det med TE-byrån i din sysselsättningsplan.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!