Studier och medlemskap i arbetslöshetskassan

Som studerande kan du vara medlem i arbetslöshetskassan och oftast lönar det sig också. Arbetslöshetstiden kan användas på många olika sätt för studier, och inkomstrelaterad dagpenning kan användas för att stödja studierna. Detta kräver dock medlemskap i arbetslöshetskassan. Vanligtvis kan en studerande på heltid inte få inkomstrelaterad dagpenning, men man bör ändå bevara medlemskapet i arbetslöshetskassan. På så sätt kan du bevara redan insamlat arbetsvillkor och utnyttja inkomstskyddet om du inte sysselsätts direkt efter studierna.

Medlemskap i YTK lönar sig också under studierna

Som medlem i YTK har du möjlighet att stödja dina studier med inkomstrelaterad dagpenning. Du kan läsa mer om dessa alternativ här. Studier kan också förhindra utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Även om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av att du studerar, är det ändå bra att du behåller ditt medlemskap i kassan. Med hjälp av medlemskapet kan du behålla det arbetsvillkoret som du redan har samlat in och ansöka om inkomstrelaterad dagpenning efter studierna, om du inte genast hittar ett lämpligt arbete. I ett sådant fall grundar sig rätten till inkomstrelaterad dagpenning på arbetsvillkoret som du samlade in före studierna. Arbetsvillkoret kan ha samlats in under en tid som föregår upp till sju års studier.

När du fortsätter att vara medlem i kassan, kan du också ackumulera nytt arbetsvillkor om du arbetar vid sidan om dina studier. Det är mycket vanligt att studerande arbetar till exempel under sina ledigheter. Dessa kan utnyttjas i utkomstskyddet genom medlemskap i YTK.

Allt är inte möjligt

Det är endast möjligt att gå med i en arbetslöshetskassa medan man arbetar. Du kan med andra ord inte ansluta sig medan du studerar. Det här är inte en så stor nackdel, eftersom studierna inte ackumulerar arbetsvillkoret, varmed ett nytt medlemskap i en kassa inte skulle gagna dig. Om du däremot arbetar medan du studerar, bör du ansluta dig senast den första arbetsdagen. När du en gång har anslutit dig, är studierna inget hinder för att behålla medlemskapet.

Det går inte att bli befriad från YTK:s medlemsavgift. Medlemsavgifterna finansierar solidariskt de förmåner som kassan betalar ut och därmed är till exempel studier inte någon grund för befrielse från medlemsavgiften. Om medlemsavgiften är för hög i förhållande till den egna livssituationen, går det att be oss om betalningstid eller möjlighet att betala i delar. Sådana arrangemang är möjliga.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!