AN-tjänster

Arbets- och näringsbyråerna förser dig med arbetsförmedlingstjänster. Om du söker jobb, funderar på yrkesval, planerar att utveckla din kompetens eller funderar på att byta yrke, kontakta AN-byrån. Arbets- och näringsbyrån ansvarar också för att utreda de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om du planerar att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, vänligen kontakta AN-byrån. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen av arbetslöshet eller permittering.

När du anmäler dig som arbetssökande hos AN-byrån får du råd och stöd i din jobbsökning. Du kan göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån och vid behov stärka dina färdigheter i jobbsökning, till exempel genom jobbsökarcoachning.

Arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingen organiserar arbetsförmedlingstjänster för arbetssökande. Dessa tjänster omfattar bl.a:

  1. Coachning i jobbsökande
  2. Karriärrådgivning
  3.  Arbetsmarknadsutbildning
  4. Självstudier med stöd av arbetslöshetsersättning
  5. Arbetsprövning
  6.  Arbetsmarknadsutbildning enligt lagen om yrkesutbildning
  7. Självstudier enligt lagen om främjande av integration
  8. Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt lagen om arbetslivsinriktad rehabilitering