TE-tjänster

Arbets- och näringsbyråerna förser dig med arbetsförmedlingstjänster. Om du söker jobb, funderar på valet av yrke, planerar att utveckla din kompetens eller överväger ett karriärbyte, vänligen kontakta TE-byrån. ​​​​​​​ TE-byråns uppgifter omfattar också att undersöka de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Om du tänker ansöka om inkomstrelaterad dagpenning, vänligen kontakta TE-byrån. ​​​​​​​ Registrera dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen av arbetslöshet eller permittering.​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ När du registrerar dig som arbetssökande på TE-byrån får du råd och stöd i din jobbsökning. Du kan utarbeta en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån och vid behov stärka dina arbetssökningsfärdigheter, till exempel genom att delta i jobbsökarträning.