TE-tjänster

Arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller för dig arbetskraftsservice. Om du söker arbete, funderar över yrkesvalet, planerar att utveckla ditt kunnande eller överväger att byta karriär, så kontakta TE-byrån. 

​​​​​​​​​​​​​​Det hör till TE-byråns uppgifter att undersöka de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att betala inkomstrelaterad dagpenning. Om du ämnar söka inkomstrelaterad dagpenning, så stå i kontakt med TE-byrån.