Hur ansöker jag om inkomstrelaterad dagpenning för tiden i TE-service?

När du deltar i en service som ordnas av TE-byrån, uppge det i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Vi får informationen om deltagande i service också från TE-byrån, men den kan komma först i efterskott.

Tjänster som främjar sysselsättning

Med sysselsättningsfrämjande service avses karriärträning, arbetskraftsutbildning, som ordnats av TE-byrån, den arbetssökandes frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån, arbetsprövning, arbetskraftsutbildning, frivilliga studier förenade med invandrares integration samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Om deltagandet i tjänsterna ovan lämnar TE-byrån ett utlåtande, som kommer direkt även till oss. Du behöver alltså inte skicka TE-byråns utlåtande till oss skilt för sig. Det räcker med att du i ansökan antecknar att du varit i servicen. Då du anlitar tjänsten OmaYTK, vägleder den dig med att fylla i ansökan. 

Kostnadsersättning och förhöjd inkomstrelaterad dagpenning

När du deltar i TE-service, kan du ha rätt till kostnadsersättning eller förhöjd inkomstrelaterad dagpenning. Du behöver inte ansöka om dem separat. Vi kontrollerar din rätt till dem utan särskild ansökan. 

Positiva undantag

Då du deltar i sysselsättningsfrämjande service, kan dagpenning betalas åt dig, även om betalningen annars skulle hindras av en utsatt tid utan ersättning eller självrisktid. Inte heller en försummelse av skyldigheten att ansöka samtidigt hindrar att dagpenning betalas för tiden för deltagandet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.