Hur ansöker jag om inkomstrelaterad dagpenning under TE-tjänsten?

När du deltar i en tjänst som ordnas av TE-byrån, uppge det i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Vi får informationen om deltagande i tjänsten också från TE-byrån, men den kan komma först i efterskott.

Tjänster som främjar sysselsättning

Med sysselsättningsfrämjande tjänst avses karriärträning som ordnats eller beställts av TE-byrån, arbetskraftsutbildning, den arbetssökandes frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån, arbetsprövning, frivilliga studier förenade med invandrares integration samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

TE-byrån ger ett utlåtande om deltagandet i tjänsterna ovan, vilket kommer direkt även till oss. Du behöver alltså inte skicka TE-byråns utlåtande till oss skilt för sig. Det räcker med att du i ansökan antecknar att du varit i tjänsten. Då du anlitar tjänsten OmaYTK, vägleder den dig med att fylla i ansökan. 

Kostnadsersättning och förhöjd inkomstrelaterad dagpenning

När du deltar i TE-tjänster kan du ha rätt till kostnadsersättning eller förhöjd inkomstrelaterad dagpenning. Du behöver inte ansöka om dessa separat. Vi kontrollerar din rätt till dem utan särskild ansökan

Positiva undantag

När du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst kan dagpenning betalas till dig fastän betalningen annars skulle förhindras av en bestämd tid utan ersättning eller av självrisktiden. Inte heller försummelse av skyldigheten till gemensam ansökan hindrar utbetalning av dagpenning under tiden för deltagandet.​​​​​​​

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!