För att vi ska kunna betala inkomstrelaterad dagpenning till dig, behöver vi ett utlåtande från TE-byrån, enligt vilket det inte finns arbetskraftspolitiska hinder för utbetalningen.

När TE-byrån har undersökt din situation, ger den oss ett arbetskraftspolitisk utlåtande. Utlåtandet kommer till oss elektroniskt. Kom alltså ihåg att berätta att du är en medlem i YTK hos TE-byrån. Då kommer utlåtandet genast till rätt ställe.

visste du?

Ibland kan du vara missnöjd med det utlåtande som TE-byrån ger. Om du har någon tilläggsutredning som hör samman med ärendet, sänd den genast till TE-byrån så att man där kan göra de korrigeringar som behövs.

Man kan inte nödvändigtvis göra de korrigeringar i utlåtandet som du kräver. Eftersom du inte kan söka ändring direkt i utlåtandet ska du först söka dagpenning från oss. Du får ett beslut, i vilket du kan söka ändring. Eftersom vårt beslut grundar sig på det arbetskraftspolitiska utlåtande som TE-byrån gett dig, undersöker besvärsnämnden för utkomstskydd också beslutet med hänsyn till det arbetskraftspolitiska utlåtandet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!