För att vi ska kunna betala inkomstrelaterad dagpenning till dig, behöver vi ett utlåtande från TE-byrån, enligt vilket det inte finns arbetskraftspolitiska hinder för utbetalningen.

När TE-byrån har undersökt din situation, ger den oss ett arbetskraftspolitisk utlåtande. Utlåtandet kommer till oss elektroniskt. Kom alltså ihåg att hos TE-byrån berätta att du är en medlem i YTK. Då kommer utlåtandet genast till rätt ställe.

visste du?

Ibland kan du vara missnöjd med det utlåtande som TE-byrån ger. Om du har någon tilläggsutredning som hör samman med ärendet, så sänd den genast till TE-byrån, så att man där kan göra de korrigeringar som behövs.

Man kan inte nödvändigtvis göra de korrigeringar i utlåtandet som du kräver. Sök först dagpenning från oss, eftersom du inte kan söka ändring direkt i utlåtandet. Du får ett beslut från oss, i vilket du kan söka ändring. Eftersom vårt beslut grundar sig på det arbetskraftspolitiska utlåtande som TE-byrån gett dig, undersöker besvärsnämnden för utkomstskydd också beslutet med hänsyn till det arbetskraftspolitiska utlåtandet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.