​​​​​​​Vilka är de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och varför måste de utredas?

Arbetskraftspolitiken är ett delområde av samhällets styrning. Den arbetskraftspolitik som valts är den samling medel med vilka sysselsättningen, arbetskraftens rörlighet och utvecklingen av kunnande främjas.

Arbetskraftspolitiken är också en del av de avgränsningar, med vilka man väljer för vem och på vilka villkor de valda medlen inriktas. Dessa är arbetskraftspolitiska förutsättningar. Man utreder hur de utfaller för att den valda politiken ska uppnås på det sätt man avsett.

Arbetskraftspolitik i praktiken

I praktiken innebär det här att TE-byrån utreder om du är arbetslös, om ditt arbetssökande är i kraft, om du själv har orsakat din arbetslöshet samt i vilken mån studier eller företagsamhet hindrar dig från att söka heltidsarbete.

Om du har handlat klandervärt ur arbetskraftspolitisk synvinkel, kan TE-byrån utsätta en tidsfrist utan ersättning för dig. Under den här perioden som preciseras av TE-byrån kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning åt dig, även om de andra förutsättningarna för en utbetalning vore i sin ordning.

När TE-byrån har utrett din situation, ger den ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet.

visste du?

När arbetskraftspolitiska omständigheter utreds hos TE-byrån, kan tjänstemannen hos TE-byrån begära en skriftlig utredning av dig. Kom ihåg att svara på de här utredningarna i tid och med omsorg. Om du låter bli att svara kan det leda till att rätten till dagpenning går förlorad, åtminstone för en viss tid.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!