Vilken typ av tjänster erbjuder TE-byrån?

När du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån får du råd och stöd i jobbsökandet. Du kan göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån och vid behov förstärka dina färdigheter i att söka arbete exempelvis i jobbsökarträningen.

Dessutom går det kontinuerligt lediga arbetsplatser via TE-byrån. Du kan behändigt följa med dem exempelvis med hjälp av ”Paikkavahti”, varvid du får information om arbetsplatser som intresserar dig direkt till din e-post.

Utöver tjänster som är förenade med jobbsökande får du handledning hos TE-byrån som hänför sig till yrkesval och utbildning. Dessutom ordnas det arbetskraftsutbildning via den. TE-byrån ger också beslut om stöd för frivilliga studier.

Vid behov hjälper TE-byrån också med arrangemangen för alterneringsledighet.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!