Vilken typ av tjänster erbjuder TE-byrån?

När du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån får du råd och stöd i jobbsökandet. Du kan göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån och vid behov förstärka dina färdigheter i att söka arbete exempelvis i jobbsökarträningen.

Dessutom går det kontinuerligt lediga arbetsplatser via TE-byrån. Du kan behändigt följa med dem exempelvis med hjälp av ”Paikkavahti”, varvid du får information om arbetsplatser som intresserar dig direkt till din e-post.

Utöver tjänster som är förenade med jobbsökande får du handledning hos TE-byrån som hänför sig till yrkesval och utbildning. Dessutom ordnas det arbetskraftsutbildning via den. TE-byrån ger också beslut om stöd för frivilliga studier.

Vid behov hjälper TE-byrån också med arrangemangen för alterneringsledighet.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.