Uppföljning av aktivitet

Den inkomstrelaterade dagpenningen storlek är beroende av om du har varit aktiv eller ej på det sätt som avses i lagen. Syftet är att uppmuntra till åtgärder som gör det snabbare för dig att bli sysselsatt. ​​

Lagändringen börjar tillämpas 1.1.2018. Även om uppföljningen börjar genast vid årsskiftet, kommer de eventuella inverkningarna på den inkomstrelaterade dagpenningen till synes tidigast i utbetalningarna nästa april. ​​​​​​
I den här så kallade aktivmodellen följer vi med din aktivitet i perioder om 65 utbetalningsdagar. Om du inte under denna uppföljningsperiod har visat aktivitet, betalar vi ut den inkomstrelaterade dagpenningen för den påföljande perioden på 65 utbetalningsdagar, nedsatt med 4,65 procent.

Linkki kyselyyn