Uppföljning av aktivitet

Den inkomstrelaterade dagpenningen storlek är beroende av om du har varit aktiv eller ej på det sätt som avses i lagen. Syftet är att uppmuntra till åtgärder som gör det snabbare för dig att bli sysselsatt. ​​

Lagändringen börjar tillämpas 1.1.2018. Även om uppföljningen börjar genast vid årsskiftet, kommer de eventuella inverkningarna på den inkomstrelaterade dagpenningen till synes tidigast i utbetalningarna nästa april. ​​​​​​
I den här så kallade aktivmodellen följer vi med din aktivitet i perioder om 65 utbetalningsdagar. Om du inte under denna uppföljningsperiod har visat aktivitet, betalar vi ut den inkomstrelaterade dagpenningen för den påföljande perioden på 65 utbetalningsdagar, nedsatt med 4,65 procent.