Aktivitetsmodellen i ett nötskal

Aktivitetsmodellen som trädde i kraft från årets början har väckt mycket diskussion. Modellen är komplicerad, så det är förståeligt att den väcker oro. Kärnan är dock klar: arbetslöshetsförmån kan betalas ut till fullo, om förmånstagaren har varit aktiv med hänsyn till sin sysselsättning på det sätt lagen förutsätter.

Gäller aktivitetsmodellen mig?

Kravet att vara aktiv gäller dem som mottar arbetslöshetsförmån. Modellen har dock undantag. Om du får en förmån på grundval av arbetsoförmåga eller skada, följer vi inte med din aktivitet. Även anhörig- och familjevårdare samt kortvarigt permitterade står utanför modellen.

Hur visar jag min aktivitet?

Vi följer med din aktivitet i perioder om 65 utbetalningsdagar fr.o.m. 1.1.2018 eller från och med den första utbetalade förmånsdagen. När perioden om 65 utbetalningsdagar blir full, börjar en ny granskningsperiod på 65 utbetalningsdagar.

Du är aktiv på det sätt som avses, när du under perioden utför lönearbete minst 18 timmar. Det saknar betydelse hur timmarna under perioden fördelas. Även företagsverksamhet räcker till, om du under perioden förtjänar minst 241,04 euro.

Du kan också delta i sysselsättningsfrämjande service eller service som  motsvarar den. Sådan är i regel service som tillhandahålls av TE-byrån. Sådan är exempelvis jobbsökarträning, karriärträning och arbetskraftsutbildning.. Även rehabiliterande arbetsverksamhet anordnad av kommunerna är sysselsättningsfrämjande service, som kan beaktas. Dessutom kan man godkänna olika slag av rekryteringsutbildning,  som ordnas av arbetsgivaren och som hänför sig till mottagande av arbete. Om servicen eller utbildningen varar minst fem dagar, räcker det för att visa aktivitet.

Då din granskningsperiod börjar 1.4.2019 eller därefter, kan vi inom aktivitetsmodellen godkänna även annan service som stöder sysselsättning och som anordnas av andra aktörer. Godkända anordnare är kommunerna, samkommunerna, Työttömien keskusjärjestö ry, ett fackförbund, en fackorganisation, YTK-Yhdistys ry samt andra föreningar som erhåller offentlig finansiering för verksamheten.

Med offentlig finansiering avses finansiering, som erhålls från anslag i statsbudgeten i huvudtiteln för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för främjande av sysselsättning och bekämpning av arbetslöshet samt finansiering från Europeiska unionens strukturfonder och från Europeiska fonden för globaliseringseffekter.

I situationer med uppsägning kan arbetsgivaren ha skyldighet att ordna utbildning som stöder sysselsättningen. Även dessa kan duga för aktivitetsmodellen.

Men om jag inte är aktiv?

Om du inte är aktiv på det sätt som avse under granskningsperioden, sänks din dagpenning med 4,65 procent under tiden för påföljande 65 utbetalningsdagar. Om du under den nya perioden är aktiv, återställs dagpenning till fullo, då följande period börjar. Om du inte är aktiv, fortsätter utbetalningen av sänkt dagpenning. Förmånen sjunker aldrig mera än med 4,65 procent av den fulla dagpenningen.

Hur anmäler jag min aktivitet?

Meddela om arbetet och företagsverksamheten på normalt sätt i ansökan om dagpenning. Vi får dessutom uppgift om deltagandet i sysselsättningsfrämjande service från TE-byrån. Uppge även annan service och utbildningar i ansökan. Där finns särskilt en fråga för dessa. Fyll alltså i ansökan omsorgsfullt.

Jag vet inte hur man ska aktivera sig. Var kan jag börja?

För att leta efter arbetsplatser kan du utnyttja  lediga arbetsplatser (avoimia työpaikkoja), som utannonseras av TE-byrån, sociala medier, personalserviceföretag och dina egna nätverk.

Också arbeten som utförts via faktureringsföretag duger för att visa aktivitet. Studera alltså även deras utbud och fundera över vad du kunde erbjuda av ditt kunnande som en lättföretagare. På TE-byråns sidor kan du bläddra i vilka utbildningar som erbjuds inom sysselsättningsfrämjande service. Du kan ta en titt på dem i utbudet av den lokala TE-byrån på ditt eget område.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn