Aktivitetens granskningsperiod

Då du får inkomstrelaterad dagpenning, följer vi med din aktivitet i perioder om 65 dagar. I aktivtetsmodellen följer dessa perioder om 65 utbetalningsdagar på varandra. I vissa situationer börjar granskningsperioden om från början.

När perioden om 65 utbetalningsdagar är full, granskar vi om du har varit aktiv eller ej. I samband därmed fattar vi de nödvändiga besluten om den inkomstrelaterade dagpenningen. Härefter börjar en ny granskningsperiod om 65 utbetalningsdagar.

65 utbetalningsdagar

I perioden om 65 utbetalningsdagar inräknas de dagar för vilka inkomstrelaterad dagpenning betalas ut till dig. Uträkningen påverkas inte av, om dagpenningen betalas ut som full, jämkad med arbetsinkomsterna eller minskad med socialförmån. En utbetalad dag tillför kalkylatorn en dag.

Den första granskningsperioden börjar från den första utbetalade dagen, då arbetsvillkoret har uppfyllts. De följande perioderna börjar alltid från påföljande utbetalningsdag efter att den föregående perioden på 65 utbetalningsdagar avslutats.

Ett undantag är situationen vid årsskiftet, då lagen träder i kraft. Då börjar den första granskningsperioden 1.1.2018.

Nollställning av granskningsperioden

Granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar från början och dagpenning betalas ut utan nedsättning:

  • Då du har varit sysselsatt i heltidsarbete i en följd under två veckors tid
  • Då du har varit sysselsatt i huvudsyssla som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete i en följd under en tid över två veckor
  • Om din inkomstrelaterade dagpenning avslås, eftersom din arbetstid överskrider 80 % av arbetstiden för heltidsarbete eller din arbetstid i deltidsarbete inte övervakas 
  • Om en viss tid utan ersättning eller arbetsplikt har förordnats för dig
  • Då du har studerat på heltid minst fem dagar, och det inte heller har betalats ut dagpenning till dig

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn