Inverkningar på dagpenningen

Din aktivitet under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar har inverkan på hur stor den inkomstrelaterade dagpenningen är som vi betalar ut under den följande granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar.

Utbetalningen av dagpenningen fortlöper som normal

Om du under granskningsperioden har varit aktiv, betalas dagpenningen ut normalt under följande period.

Dagpenningen betalas ut nedsatt

Om du inte har varit aktiv under granskningsperioden, betalas dagpenningen ut minskad under tiden för påföljande 65 utbetalningsadagar. I den fulla dagpenningens belopp görs då en minskning på 4,65 procent.

Om du inte ens under därpå följande granskningsperiod har varit aktiv, fortsätter utbetalningen av dagpenningen nedsatt. Minskningen görs alltid av den fulla dagpenningen. Den minskning som ska göras i dagpenningen upprepas alltså inte på så sätt att dagpenningen skulle bli nedsatt varje period. Dagpenningen minskas alltså med högst 4,65 procent.

Dagpenningens belopp återgår till det normala

Då sänkt dagpenning har betalats ut till dig, återgår den till det normala, efterdet att du under en granskningsperiod om 65 utbetalningsdagar har varit aktiv på det sätt som krävs.

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn