Undantag vid granskningen

Då du får inkomstrelaterad dagpenning, följer vi med din aktivitet.

I exceptionella situationer förutsätts dock inte aktivitet. 

Aktivitet förutsätts inte

  • Om du har en ansökan om invalidpension anhängig
  • Om du arbetar som anhörig- eller familjevårdare
  • Då du får socialförmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada
  • Om mottagandet av dagpenning oavbrutet på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar mindre än 65 utbetalningsdagar

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn