Hur visa aktivitet?

Syftet med aktivitetsmodellen är att uppmuntra dig till att vidta åtgärder, som stöder din sysselsättning.

Aktivitet kan visas under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar

Om du inte under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar har varit tillräckligt i arbete eller i sysselsättningsfrämjande service, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut för följande 65 dagar nedsatt.

Du har varit tillräckligt i arbete eller sysselsättningsfrämjande service, då:

  • Du under granskningsperioden är i arbete minst 18 timmar eller så mycket att det utförda arbetet under en kalendervecka ska räknas med i löntagarens arbetsvillkor
  • Du har under granskningsperioden inom företagsverksamhet förtjänat minst 23 procent av den månadsinkomst (1068,00 € x 0,23 = 245,64 € ) (v. 2019) som krävs för en företagares arbetsvillkor. Aktiviteten beaktas för den granskningsperiod av aktiviteten, under vilken den inkomst som erhållits av företagsverksamheten har betalats ut. Inom företagsverksamheten är det alltså inte avgörande, när arbetet har utförts, utan när penningarna har överförts.
  • Du har varit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
  • Du är fem dagar i annan av arbetskraftsmyndigheten ordnad service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning
  • Du är fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen och som genomförs på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningen, för vilken tid dagpenning utbetalas till dig (närmare bestämmelser om verksamhetens innehåll ges senare genom statsrådets förordning)
  • Du har studerat i bisyssla minst fem dagar. Vi kan beakta samma studier för en tid av högst sex månaders i en följd eller med en periodiserad varaktighet

  • Du har studerat minst fem dagar och erhållit arbetslöshetsförmån på grundval av kortvariga studier

Var detta nöjdigt?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Linkki kyselyyn