Vistelse utomlands utan ett godtagbart skäl, som avses av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ska alltid jämställas med frånvaro på arbetsmarknaden i Finland, vilket skett utan godtagbart skäl. Om du har varit borta i sex månader på arbetsmarknaden utan godtagbart skäl, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du på nytt uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet.

På så sätt har till exempel i en situation, där äkta makar tillsammans flyttar utomlands och endast den ena maken sysselsätts, där den make som flyttar med inte rätt till arbetslöshetsdagpenning efter återkomsten till Finland, om vistelsen utomlands utan godtagbart skäl har varat i över sex månader. Om frånvaron på arbetsmarknaden för makens del har ett personligt godtagbart skäl, exempelvis vården av ett barn under 3 år eller studier, förutsätts det inte att arbetsvillkoret uppfylls på nytt. För att bevara arbetsvillkoret ska maken betala medlemsavgiften till arbetslöshetskassan i Finland under tiden för ovan nämnda godtagbara skäl.

Förutsättningen för att få utkomstskydd för arbetslösa är i allmänhet att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land där du ansöker om arbetslöshetsförmån. Du måste ändå inte kontinuerligt vistas i Finland. Som jobbsökande kan du alltså göra en utlandsresa utan att mista din rätt till arbetslöshetsförmån. En förutsättning är dock att du söker arbete i Finland även under tiden för din utlandsresa och att du ständigt är beredd att ta emot arbete i Finland.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!