Arbete som utförts utanför EU/EES-länder och Schweiz, kan inte inräknas i arebtsvillkoret i Finland. Ditt arbete i tredje land samlar in arbetsvillkoret endast i det fall att det är fråga om arbete som utförts som utstationerad arbetstagare i anställning hos en finländsk arbetsgivare. När du återkommer till Finland, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, vilken betalas ut av den finländska arbetslöshetskassan, ifall:

  • Du har bevarat medlemskapet i den finländska arbetslöshetskassan under tiden för ditt arbete. Du beaktar väl att det inte är möjligt att ansluta sig som arbetslös när man återvänder från ett tredje land.
  • Du är bosatt i Finland och du uppfyller även i övrigt förutsättningarna för utbetalning av dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid behov begär vi ett beslut av Fpa om boendet i Finland.

En utstationerad person som är anställd av Finska staten vid en beskickning som är belägen i utlandet, försäkras alltid i Finland. Också arbetslöshetsförsäkringen för anställda som anställts på platsen kvarstår i Finland, om de omedelbart före sitt anställningsförhållandes början har omfattats av arbetslöshetsförsäkringen i Finland.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!