Arbete som utförts utanför EU/EES-länder och Schweiz, kan inte inräknas i arebtsvillkoret i Finland. Ditt arbete i tredje land samlar in arbetsvillkoret endast i det fall att det är fråga om arbete som utförts som utstationerad arbetstagare i anställning hos en finländsk arbetsgivare. När du återkommer till Finland, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, vilken betalas ut av den finländska arbetslöshetskassan, ifall:

  • Du har bevarat medlemskapet i den finländska arbetslöshetskassan under tiden för ditt arbete. Du beaktar väl att det inte är möjligt att ansluta sig som arbetslös när man återvänder från ett tredje land.
  • Du är bosatt i Finland och du uppfyller även i övrigt förutsättningarna för utbetalning av dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid behov begär vi ett beslut av Fpa om boendet i Finland.

En utstationerad person som är anställd av Finska staten vid en beskickning som är belägen i utlandet, försäkras alltid i Finland. Också arbetslöshetsförsäkringen för anställda som anställts på platsen kvarstår i Finland, om de omedelbart före sitt anställningsförhållandes början har omfattats av arbetslöshetsförsäkringen i Finland.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.