Arbete som anställd hos sådana internationella organisationer, där Finland delta som stat, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret. Arbetet förlänger alltså den granskningsperiod på 28 månader, under vilken personen ska uppfylla arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Granskningsperioden kan som mest förlängas med sju år. Sådana organisationer  är till exempel FN (och dess underorganisationer ILO, UNESCO och UNICEF) samt andra mellanstatliga organisationer såsom EU, OECD, WTO, Världsbanken, Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

  • Däremot förlänger arbete inom exempelvis Internationella Röda Korset inte granskningsperioden för arbetsvillkoret. Röda Korset är inte en mellanstatlig organisation.
  • Du lägger väl märke till att verksamhet inom FN-fredsbevarande trupperna kan inräknas i ditt arbetsvillkor i Finland.

Var detta till hjälp?

Tack! Om du vill kand du skriva närmare feedback på kommentarfältet nedan. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.

Tack för din feedback! Om du vill kand du skriva närmare om vilken typ av information du skulle ha behövt. Med hjälp av feedbacken kan vi utveckla våra sajter till ännu bättre.