De utstationerade arbetstagarna från Finland omfattas alltjämt av socialskyddet och arbetslöshetsförsäkringen i Finland när de arbetar utomlands.

Utstationerad arbetstagare från Finland

  • En finländsk arbetsgivare utstationerar dig till ett annat land för arbete.
  • Dina avgifter för arbetslöshetsförsäkring och medlemsavgifterna till arbetslöshetskassan betalas alltjämt till Finland.
  • Du omfattas således alltjämt av socialskyddet och arbetslöshetsförsäkringen i Finland när du arbetar utomlands.
  • Arbetet utomlands beaktas i arbetsvillkoret helt på samma sätt, som om det skulle vara ett arbete som utförts i Finland. Förutsättningen för att arbetet beaktas är dock det faktum att du har bevarat i kraft ditt medlemskap i den finländska arbetslöshetskassan.

När du återvänder från EU/EES-länder, Schweiz, USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile och Australien begär vi av dig Pensionscentralens A1-intyg. Pensionscentralen avgör om du omfattas av socialskyddet i Finland under din kommendering i utlandet. Vi hos arbetslöshetskassan behöver intyget, så att vi kan konstatera att arbetet samlar in ditt arbetsvillkor.

När du återkommer från andra länder än de ovan nämnda, så begär vi av dig Folkpensionsanstaltens beslut om att du har omfattats av socialskyddet i Finland på grundval av boendet under tiden när du arbetat utomlands.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!