Jobbsökande utomlands

Som helt och hållet arbetslös kan du för tre månader fara utomlands för att söka arbete till ett annat EU/EES-land eller Schweiz och samtidigt ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss.

När kan jobbsökande utomlands stödjas?

Om du är arbetslös och far för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, kan du fortsätta med att ansöka om dagpenning från oss. Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning för tiden av din jobbsökande, om:

  • Du har före avfärden varit arbetslös arbetssökande i Finland i minst fyra veckor.

  • Du har begärt och fått ett intyg (PD U2) av oss.

  • Du har registrerats som arbetssökande i jobbsökarlandet inom sju dagar, då du upphörde att stå till arbetsmarknadens förfogande i Finland.

Vi ger dig alltså PD U2-dokumentet på begäran. Av det framgår för vilken tidsperiod vi kan betala dagpenning för jobbsökande i utlandet samt det datum före vilket du senast ska registrera dig som arbetssökande i jobbsökarlandet.

obs!

Du kan inte fara utomlands för jobbsökande med stöd om du har ett anställningsförhållande som är i kraft. På så sätt finns exempelvis inte denna möjlighet till förfogande om du är permitterad.

Om du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning i Finland, kan vi inte heller betala inkomstrelaterad dagpenning på basis av jobbsökande som sker i ett annat land.

Hur länge kan man få stöd?

Du kan ansöka om dagpenning från oss som stöd för jobbsökande för en tid av tre månader. Jobbsökandet förlänger ändå inte maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning. Det vill säga om din maximala utbetalningstid blir full under resan, upphör utbetalningen även om det ännu inte ens hade gått tre månader för jobbsökandet.

En jobbsökartid på tre månader kan också bestå av flera korta perioder. Innan den första perioden börjar måste du vara arbetslös arbetssökande i Finland i minst 4 veckor, med det här förutsätts inte mellan kortare perioder. Du kan alltså göra kortare jobbsökarresor till utlandet oftare än med fyra veckors mellanrum. Kom ändå ihåg att för varje ny jobbsökarperiod begära ett nytt dokument PD U2 av oss och registrera dig som arbetssökande i jobbsökarlandet inom sju dagar när du anlänt dit.

Hej, jag fick jobb!

Lycka till! När du får jobb i arbetssökarlandet så meddela oss om det. Om du får heltidsarbete, behöver du inte längre ansöka om dagpenning. Du omfattas ändå av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa hela tiden på tre månader för jobbsökandet. Om du alltså får ett deltidsarbete, kan du ansöka om jämkad dagpenning från oss ända till slutet av din jobbsökarperiod. Om du inte återvänder till Finland, övergår du därefter till systemet för utkomstskydd för arbetslösa i ditt jobbsökarland.

Återkomsten till Finland

Om du inte hittar lämpligt arbete och återvänder till Finland inom tre månader, kan du fortsätta att ansöka om dagpenning från oss.

Återkomsten till Finland innebär att du faktiskt kommer tillbaka och anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån inom utsatt tid. Kontrollera tidsfristen i det PD U2-dokument som du fått. Om du inte anmäler dig som arbetssökande inom den utsatta tiden, förlorar du din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. I så fall kan vi betala dagpenning på nytt först när du efter återkomsten till Finland har studerat eller varit i arbete fyra veckor.

Om du har funnit arbete och återvänt till Finland senare, är du berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, om du uppfyller alla de allmänna förutsättningarna för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Under vissa förutsättningar kan vi ta hänsyn till det arbete som du utfört i ett annat EU/EES-land i ditt arbetsvillkor i Finland.

minneslista för jobbsökaren på väg utomlands

  1. Anmäl din resa för jobbsökande till TE-byrån.
  2. Begär ett intyg PD U2 av oss innan du far för att söka jobb.

  3. Registrera dig som arbetslös arbetssökande i jobbsökarlandet inom sju dagar (datumet finns i PD U2-dokumentet).

  4. Skick oss ansökan om dagpenning efter att du varit och sökt jobb i minst 4 veckor. Om du har arbetat under jobbsökarperioden, så skicka arbetsavtalet samt löneuppgifterna för ansökningsperioden i bilaga till ansökan. Lättast gör du ansökan och skickar bilagorna via tjänsten OmaYTK.

  5. När du återvänder till Finland, så anmäl dig som arbetslös arbetssökande inom den tidsfrist som utsatts för dig (datum finns i dokumentet PD U2).

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!