Antal medlemmar i YTK Arbetslöshetskassan

Antalet medlemmar har ökat kraftigt varje år ända sedan YTK grundades. På den här sidan publicerar vi varje vardag antalet medlemmar i YTK. Vi är glada för varje medlem. Det är viktigt att så många som möjligt försäkrar sina inkomster i händelse av arbetslöshet. Det ökande antalet nöjda medlemmar innebär också att vi varje dag har en möjlighet att förbättra våra tjänster och därigenom stöda våra medlemmar i arbetslivets olika skeden, samt att vi kan bidra till en smidigt fungerande arbetsmarknad.

Uppdaterad
Antal medlemmar i YTK
29.3.
522 800

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!