Arbetslöshetskassans ledning och organisation

Att driva och leda arbetslöshetskassans verksamhet kräver mångsidig kompetens och gedigen sakkunskap. Vi har dem!

YTK:s organisation

Vår personal består av över två hundra personer med yrkeskunskap i utkomstskydd för arbetslösa.

Vårt kontor ligger i Loimaa, där vi sköter handläggning av ansökningar och kundservice. Produktionen av våra tjänster stöds av lokalunderhåll, finans- och investeringsverksamhet, HR, juridik, kommunikation och påverkan samt utveckling och IT. Dessutom har vi ett verksamhetsställe i Åbo där vi har handläggning av ansökningar och kundservice. Under coronatiden har vi dock arbetat mest på distans.

Alla arbetslöshetskassor är gemenskaper med ömsesidigt ansvar, vilket innebär att medlemmarna äger YTK och bestämmer hur YTK fungerar. Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s högsta beslutande organ är kassans sammanträde där YTK:s medlemmar väljer styrelsen i kassan. Styrelsen består av fyra ledamöter utöver ordföranden. Styrelsen väljer årligen vice ordförande bland sina ledamöter och utser en sekreterare till styrelsen. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör för arbetslöshetskassan samt övriga ledamöter i ledningsgruppen efter förslag av verkställande direktör.

YTK:s styrelse 2023

Arbetslöshetskassans styrelse leder och övervakar verksamheten i kassan och dess ledning. För detta arbete ska styrelseledamöterna ha tillräcklig sakkunskap och kompetens. Enligt Finansinspektionens uppfattning kräver arbetslöshetskassans förvaltning kunskap i juridik, ekonomi, utkomstskydd, investeringsverksamhet, ledning samt intern kontroll och riskhantering. Vår styrelse representerar heltäckande alla dessa. Vi är stolta över vår styrelse – med deras hjälp växer medlemsantalet, de administrativa kostnaderna är lägst inom kassafältet, mätt kundnöjdhet är på topp och vi har också valts till en av de bästa arbetsplatserna i Finland!

Mervi Airaksinen
(ordinarie ledamot, i YTK:s styrelse sedan början av år 2021)
Mervi har arbetat inom IKT-branschen i tjugo år och har haft styrelseansvar i tio år. Mervi har arbetat som VD för bl.a. IBM Finland, Cisco Systems Finland och Baltikum samt Also Finland. Mervi är styrelseledamot och rådgivare i Learning Intelligence Group, Nordic Morning Group, vid Vasa universitet och i Teknologiindustrin. Mervi är ekonomie magister och hennes huvudsakliga kompetensområden är IKT och digitalisering av verksamheten.

Mikko-Pekka Hanski
(ordförande, i YTK:s styrelse sedan början av år 2018)
Mikko Pekka är en av grundarna av det digitala designföretaget Idean. År 2017 köpte Capgemini Ideans verksamhet och det finska företaget växte till en global designbyrå. Mikko-Pekkas uppgift i ett internationellt tillväxtföretag har varit att utveckla ny affärsverksamhet, försäljning och kundupplevelse. Mikko Pekkas kompetensområden är kundupplevelse, tjänstedesign och marknadsföring.

Junno Roine
(ordinarie ledamot, i YTK:s styrelse sedan början av år 2021)
​​​​​​​Junno har varit aktiv inom finanssektorn i över 20 år. Junno är för närvarande VD och partner i tillväxtbolaget PURO Finance Ab. Tidigare hade han olika uppgifter i Nordea Finans där han senast arbetade som operativ chef. Till YTK tar Junno med sig bred kunskap om finanssektorn och lång och gedigen erfarenhet av arbete i styrelse. YTK ligger Juno varmt om hjärtat.

Minna Vanhala-Harmanen
(ordinarie ledamot, i YTK:s styrelse sedan början av år 2022)
Minna som har juristutbildning följer för närvarande förändringar i arbetslivet som VD för Familjeföretagens förbund.  Före denna utsiktsposition arbetade Minna länge som VD på Opteam, ett personalföretag, och sedan på Barona. Tack vare dessa uppgifter har Minna blivit en skicklig expert när det gäller förändringar i arbetslivet. Detta är ett viktigt kompetensområde när vi styr YTK mot framtiden i en ständigt föränderlig värld.

Suppleanter
Elina Koskela
​​​​​​​Toni Rannikko
Elina Seppälä
​​​​​​​Maija Soininen

YTK:s ledningsgrupp
Auli Hänninen, verkställande direktör
​​​​​​​Paula Virri, chefsjurist
Riikka Koski, CFO
Satu Koskinen, informationschef
Anna Mäkelä-Mäki, servicedirektör
Ilona Kangas, direktör för kommunikation och kundrelationer
​​​​​​​Anne Pihlava, chief Human Resources Officer

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!