Lagstiftningen gällande utkomstskydd för arbetslösa

Vårt arbete i arbetslöshetskassan grundar sig på lagen. När du får ett beslut av oss, står det alltid i beslutet vilken lagrum det baserar sig på. Här finns en lista över den lagstiftningen som vi använder dagligen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!