Det kräver arbete för att rättvist sköta utkomstskyddet. Vi behandlar över 40 000 ansökningar i månaden och vi besvarar över 1 200 kontakter varje dag.

För att behandlingen ska löpa utan onödiga dröjsmål, behövs det tillräckligt med personal, kunnande, verktyg, utveckling, kommunikation, förvaltning. Vi behöver också ett kontor som motsvarar ändamålet, även om vi också har möjlighet till distansarbete.

Hur omfattande arbetet är beskrivs av att vi behandlar och scannar över 20 000 ark av enbart papperspost i månaden – det oaktat att graden för elektronisk kommunikation redan är över 80 %!

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!