En arbetslöshetskassa är ett samfund som fungerar utifrån ett inbördes ansvar.  I klarspråk betyder det att medlemmarna i YTK äger YTK. Det här kommer till synes bland annat i att den högsta beslutande makten i arbetslöshetskassan utövas av kassans möte. Kassans möte är ett medlemmarnas möte, så i sista hand beslutar medlemmarna om kassans angelägenheter.

En arbetslöshetskassa är inte någon affärsverksamhet. Kassan avkastar inte vinst. Arbetslöshetskassan har en utjämningsfond, dit ett eventuellt överskott överförs. De pengar av medlemsavgifterna som blivit över fonderas alltså för att trygga arbetslöshetskassans soliditet. Fonden är också en buffert för konjunkturernas inverkan på medlemsavgiften. Till exempel har YTKs medlemsavgift alltid varit stabil, eftersom vi med en välskött fond kan jämna ut de tryck som riktas mot medlemsavgiften. Att medlemmarna kommer först märks också i att de tillgångar som samlats i fonden används till förmån för medlemmarna, om arbetslöshetskassa blir upplöst.

Arbetslöshetskassan har en styrelse, som representerar kassan och sköter de ärenden för kassan som  inte i lag eller kassans stadgar har bestämts att ska handhas av andra förvaltningsorgan. Dessutom har kassan en ansvarig tjänsteinnehavare. Ansvarig tjänsteinnehavare för YTK är tf. verkställande direktören Antti Jokinen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!