Vi har mycket ansvar som hör samman med vår verksamhet. Till exempel ska medlemsavgifterna bestämmas på så sätt att vi kan ta hand om de skyldigheter som hör till oss. Till det här hör ansvaret att hantera kassans användning av pengar så att medlemsavgiften bevaras rimlig.

Vi bär också ansvaret för att se till att alla våra medlemmar kan få reda på sina egna rättigheter och skyldigheter. Det här gäller hur man ger beslut samt mera allmänt rådgivning, information och hur man blir medlem. Att sörja för det här ansvaret betyder att vi ska ge den information du behöver så snabbt och smidigt som möjligt. I praktiken försäkrar vi det genom att förbättra och upprätthålla kunnandet hos våra anställda samt genom att utveckla verktygen och kanalerna så att kommunikationen fungerar.

När vi ger beslut, ska vi se till att fakta bedöms i liknande fall på enahanda grunder. Vi ska också kunna neutralt och objektivt motivera våra beslut. När vi går till väga på så sätt, har du en god möjlighet att förutse beslutet samt lita på att det beslut som du mottar är det rätta.

VISSTE DU?

Ibland kan det för dig kännas som om du har fått ett annorlunda beslut än din arbetskompis i motsvarande situation. För det mesta finns det i bakgrunden till olika beslut det faktum att situationerna inte i själva verket ens har varit helt likadana. Ibland kan tillämpningspraxis även förändras, varvid beslut som lämnats vid olika tider i samma situation kan vara olika. Kom ändå ihåg att du alltid kan söka ändring i ett beslut, som du inte är nöjd med.

Vi får utöva vår befogenhet bara i det syfte som lagen har definierat för oss. På grund härav kan vi inte till exempel utföra en likadan intressebevakning som fackföreningsrörelsen.

Var detta till hjälp?

Tack!

Tack!