Avsluta medlemsskap

Om du önskar avsluta medlemskapet i YTK, så fyll i en anmälan om utträde:

Om du ska avsluta medlemskapet, och du inte längre vill betala medlemsavgiften för innevarande år, uppge som utträdesdag 1.1. detta år.

Om du önskar en senare tidpunkt som utträdesdag, ska du betala din medlemsavgift innan utträdesanmälan sänds. Tag i så fall kontakt, så ger vi dig uppgifterna för medlemsavgiften. Du kan sända meddelandet till adressen laskutus@ytk.fi

Ifall du har betalat din medlemsavgift och utträder mitt under året, ombeds du i blanketten för utträdet uppge ditt kontonummer för återbetalning av medlemsavgiften. (Enligt arbetslöshetskassans stadgar återbetalas inte en andel av medlemsavgiften under 10)

Visste du?

Om du avslutar ditt kassamedlemskap i YTK, förlorar du samtidigt ditt medlemskap i YTK-Föreningen, och kan på så sätt inte dra nytta av fördelarna för en komplett medlem, såsom försäkringar och medlemsrabatterna av samarbetspartner.

​​​​​​​Tag alltså ännu en funderare. Vi vill inte överge dig.

Situation i kundtjänsten

Kötiden uppdateras i realtid

Beräknad kötid

Samtal i kön

Svarade samtalen

Obesvarade meddelande

När du ringer oss löner det inte sig att avbryta samtalet, eftersom då förlorar du din plats i kön. Vår kundtjänst behandlar dagligen totalt cirka 1100-1800 samtal, e-postmeddelande och meddelande skickat via OmaYTK. 

Linkki kyselyyn