Kundtjänst

OmaYTK

All information i anslutning till ditt medlemskap finner du bäst i vår elektroniska tjänst OmaYTK. Via den sänder du oss både meddelanden och ansökningar om dagpenning, kontrollerar utbetalningsuppgifter, uppdaterar din kontaktinformation och kontrollerar uppgifterna om medlemsavgiften.


Telefon

Arbetslöshetskassan 02760 7620 (mån-fre 9-14)

​​​​​​​Lokalnätsavgift/mobiltelefonavgift, kötiden är avgiftsbelagd.

E-post

Dagpenningsärenden: [email protected]
Medlemskap: [email protected]
Fakturering: [email protected]

E-posten är en oskyddad förbindelse, och således inte dataskyddad. Sänd inte personliga uppgifter såsom ansökningar och bilagor till ansökan per e-post

Postadress

YTK Arbetslöshetskassan
PB 100
32201 LOIMAA

Besöksadress

Obs! Kundservicestället är endast tillgängligt via tidsbokning. Ring och boka (02) 760 7620 (mån-fre 9-14).

Teollisuuskatu 4
32200 LOIMAA

FO-nummer

0870828-1


Ärende om tjänster för en komplett medlem?

Tjänsterna för komplett medlemskap produceras av YTK Arbetsliv


Avsluta medlemsskap

Obs! Om du inte tänker betala medlemsavgiften för 2023, ange 1.1.2023 som datumet för utträde.

Se dock till att du återansluter dig till oss eller en annan arbetslöshetskassa inom en månad från dagen för utträdet. Så säkerställer du att det inte blir några avbrott i din arbetslöshetsförsäkring.

Om du har betalat medlemsavgiften för hela året och träder ut ur kassan under året, ska du ange ditt kontonummer på utträdesblanketten för medlemsavgiftens återbetalning. Om det finns mer än 10 euro kvar av din medlemsavgift kan vi återbetala den på begäran.

Arbetsgivarna och samarbetspartner

Här kan du skicka bilagorna som berör din arbetstagare. Denna tjänst är avsedd för att användas av arbetsgivarna och myndigheterna.

Medlemskap

Sänd bilagorna via tjänsten OmaYTK, så att du senare i OmaYTK kan se de bilagor du skickat

Finns svaret bland dessa?